ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SESLİ
Sual: Cuma günü, ezandan önce, minareden sela okumak, caiz midir?
CEVAP
Melik Nasır bin Mensur, hicri 700 yılında, Cuma ezanından önce, minarelerde salat-ü selam okuttu. (Mirat-ül haremeyn)

Bu tarihten sonra gelen âlimler, buna bir şey demedikleri için, Cuma günü salat okumaya bid’at denmez.

Cenaze olduğunu bildirmek için, camilerde salat okumak ise, bid’attir. (S. Ebediyye)