ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SESLİ
Sual: İslam Ahlakı kitabında, zaruret olmadan erkekler gibi giyinen, onlar gibi tıraş olan ve erkeklere mahsus işleri yapan kadınlarla, kadın gibi saçlarını uzatan ve süslenen erkeklere, bunların caiz olmadığı bildiriliyor. Erkeklere mahsus işler hangileridir?
CEVAP
Bu işler, zamana göre değişirse de, genelde, güreş, hamallık, polislik, şoförlük, veznedarlık, genel hizmetler, inşaat, mezbaha gibi meslekler bu sınıfa dâhildir. Zaruret olmadan kadınlar bu meslekleri seçmemelidir.

Sual: Doktor, derideki hastalığım için başka etkili bir ilaç bulunmadığını, yılan yağı sürmek gerektiğini söyledi. Bu caiz midir?
CEVAP
Salih doktor lüzum görmüşse caizdir. Namaz kılmadan önce, yıkamak gerekir.

Sual: Annesi yatalak hasta olan erkek kimsenin, annesinin altını temizlemesinde mahzur var mıdır?
CEVAP
Böyle hizmetleri bir kadına yaptırmalıdır. İmkan olmazsa, mecburen oğlu da yapar.

Sual: İçinde âyet-i kerime meali bulunan dini kitapların üstünde bir şeyler yazmak, üzerine elini kolunu koymak caiz midir?
CEVAP
Uygun değildir. Dini yazılara hürmet etmelidir.

Sual:
Türbelerin ve evliya zatların kabirlerinin resimlerine de, hürmet etmek gerekir mi?
CEVAP
Evet, gerekir.

Sual:
Erkeklerin, ter silmek için ipek mendil kullanması caiz midir?
CEVAP
Mekruhtur.

Sual:
Maşallah yazılı altını, erkek çocuğun üstüne değil de, yastığına veya beşiğine dikmek günah mıdır?
CEVAP
Günah değildir. Takılması iyi olur.

Sual: Kadınlar, ellerine kına yakıyorlar, saçlarını boyatıyorlar veya çeşitli ilaçlarla saçlarının renklerini açtırıyorlar. Bunlar caiz midir?
CEVAP
Hepsi caizdir. Ancak yabancılara gösteremezler. Yabancı erkeklere göstermemek şartıyla, kadının her süsü caizdir. Koca için süslenmek sünnet, yabancı için süslenmek haramdır.

Sual: Erkeğin saç dökülmemesi veya baş ağrısı için kına yakması caiz midir?
CEVAP
Evet, caizdir. Tedavi maksadı yoksa, caiz olmaz.

Sual: Yere serilen halı veya başka bir şeyde, İslam harfleriyle yazılmış bir yazı olsa, yazının üstü, okunamayacak şekilde boyanırsa, bunu yere sermek caiz olur mu?
CEVAP
Evet, caiz olur.

Sual: Miladi yeni yıl için tebrik kartı satmak, yeni yıl için tebrik kartı göndermek, tebrik etmek caiz midir?
CEVAP
Evet, yeni yıl için caiz, Noel içinse zaruretsiz caiz değildir.

Sual: Peygamberlerin ve Eshab-ı kiramın, mesela hazret-i Ömer’in, Hazret-i Ali’nin temsili resimlerini yapmak caiz midir?
CEVAP
Hayır, caiz değildir.

Sual: Sirke gitmek caiz midir?
CEVAP
Sirklerde genelde tehlikeli gösteriler, cambazlıklar yapılıyor. Sirke gitmek, bu gösterileri tasvip etmek demektir.

Sirkte, cambaz ipten düşüp ölürse, seyirciler de günaha girer; çünkü onlar seyretmeselerdi, cambaz, cambazlık yaparken ölmeyecekti. Öldürülen kimse, eceli geldiği için ölürse de; öldüren de, cezasını görür.

Horoz ve deve dövüşleri de hayvanlara zulüm olduğu için caiz değildir. Gidenler de günaha girer. Arenalardaki boğa güreşleri de böyledir. Seyredenler de günaha girerler.

Sual:
(Bir kimsenin elini öptükten sonra, başına götürmek, secde etmek anlamına geleceği için caiz değildir) deniyor, doğru mu?
CEVAP
Hayır, doğru değildir. Secde etmekle ilgisi yoktur. Eli başa götürmek gerekmezse de, götürmenin de mahzuru olmaz.

Sual: İhtiyaç halinde otopsi yapmak dinen caiz mi?
CEVAP
Evet.

Sual:
Domuz kılı fırça ile tıraş olan Şafii, yüzünü biri toprakla olmak üzere 7 kere mi yıkar?
CEVAP
Evet.

Sual: Doktor, burnuna su verme dedi. Sözüne uymam caiz mi?
CEVAP
Fasık doktora tedavi olunur. İbadeti bozan, harama sebep olan sözü adil tabibe sormak lazım.

Sual: Ekmek bulunan heybe, motosikletin arkasına konur mu?
CEVAP
Evet.

Sual: Bir yaşlı insan ölmek üzere ise can veriyorsa benim ona serum vermem bir kaç saat fazla yaşamasını sağlayabilirse, doktor olarak benim ona serum vermem dinimizce nasıl sayılır?
CEVAP
Can verirken ölmek üzere olanı rahatsız etmek iyi değil. Eziyet olabilir. Fakat bir doktor olarak, onun yaşama imkanı olacağını tahmin ediyorsanız, serum vermenizin mahzuru olmaz.

Sual: Yanında taşınması sünnet olan ayna, tarak misvak, iğne iplik gibi şeyleri çantamızda taşımakla da sünnet yerine getirilmiş olur mu?
CEVAP
Evet.

Sual: Camilerin üstüne, imam lojmanı yapmak caiz olur mu?
CEVAP
Yapılmış bir caminin, bir mescidin üstüne bina yapmak caiz değildir. Caminin üstü de semaya kadar cami hükmündedir. Nitekim ceddimizin yaptığı camilerin üstünde bina yoktur. Mescit yeni yapılırken, üstüne imam lojmanı yapılması caiz ise de, caiz olan bir şeyi zaruret bulunmadıkça yapmamak iyi olur. Camilerin altına dükkan yapılabilir.

Sual: Mescide girerken niçin "itikafa niyet ettim" deniyor?
CEVAP
İtikafa niyet edince orada yatmak, yiyip içmek v.s caiz olur. Niyet etmezsek bunlar yapılmaz.

Sual:
"Sakız çiğnemek erkekler için özür değil ise mekruhtur" deniyor. Acaba stres yüzünden sakız çiğnemek özür sayılabilir mi?
CEVAP
Sakız çiğnemenin herhangi bir faydası varsa, mesela dediğiniz gibi strese faydası varsa, sakız çiğnemekte mahzur olmaz. Başka faydaları varsa o fayda için çiğnenebilir.

Sual:
Bayanların misvak kullanması uygun mu?
CEVAP
Bayanların misvak kullanması caizdir. Kitaplarda misvak yerine sakız çiğnemeleri bildirilmiştir.

Sual:
İnsan dışkısını toprakla karışınca gübre olarak kullanmak caiz mi?
CEVAP
Evet.

Sual:
Baston taşımak niyetiyle, şemsiyeyi baston olarak kullanmak uygun olur mu?
CEVAP
Şemsiyeyi, baston niyetiyle kullanmak iyidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Asa taşımak, Enbiyanın sünneti, müminin alametidir.) [Deylemi]

Hasan-ı Basri hazretleri de buyurdu ki:
Asa, salihlerin süsü, hayvanlara karşı silah ve zayıfların yardımcısıdır. (T. Gafilin)

Sual:
Almanya’da yaşıyoruz. Annem uzun zamandır ağır hasta, doktorların da umudu kalmadı, çok sancılarına karşı morfin kullanılmasını tavsiye ediyorlar, ben oğlu olarak karar veremiyorum vicdanen. Bana dini bilgi verirseniz memnun olurum.
CEVAP
Vurmak caiz ise de, ağır hastalara vurmamak daha iyi olur.

Sual: Kadınların el işi yapması, dantel, örgü vs. mubah eğlence olarak caiz mi?
CEVAP
Örgü işleme gibi şeyler çok iyidir mubahın ötesinde iyidir, sünnettir. Hadis-i şerifte buyuruluyor ki:
(Ya Fatıma, ne mutlu o kadına ki, kocası ondan razı olur. Allahü teâlânın farz kıldığını yapmaktan ve kocasına itaatten sonra kadınlar için, yün eğirmekten, iplik bükmekten üstün iş yoktur. Bir saat yün eğirmek, iplik bükmek veya dokumak, el işleri yapmak kadınlar için bir yıl ibadet etmekten daha sevaptır. Dokudukları her iplik için amel defterlerine bir şehit sevabı yazılır.) [R.Nasıhin]

Sual:
Hayvanlara her türlü eziyet etmek haram olduğuna göre, kısırlaştırmak haram değil midir?
CEVAP
Lüzumsuz olarak hayvanı kısırlaştırmak, hayvana eziyet olacağı için haramdır. Fakat bir menfaat için caizdir, günah olmaz. Mesela boğayı öküz yapmak için, koçun etinden istifade etmek için yapılabilir.

Sual:
Yıllar önce ölmüş birinin kabri açılıp, oraya bir başkasını defnetmek caiz midir?
CEVAP
Kemikleri çürümüşse, caizdir. Çürümemiş olan birkaç kemik kalmışsa, onlar kenara alınıp, defnedilebilir.

Sual:
Ekmek hamurunu kıvama getirmek için, hamurun üzerine bez koyarak üzerine çıkıp çiğneniyor. Böyle çiğnemek caiz midir?
CEVAP
Evet, caizdir.

Sual: Evimize gelen arkadaşlar, fil dişinden yapılmış süsleri görünce, (Bunlar uygun değil) dediler. Fildişi tarak ve süs eşyası kullanmak caiz değil midir?
CEVAP
Caizdir. Sadece biblo şeklinde fil veya diğer hayvan heykelleri uygun değil. Fil dişi süs eşyasının, dişleri görünse de, sakıncası yoktur.

Sual: Av hayvanlarının içini doldurup manken gibi süs olarak kullanmak caiz midir?
CEVAP
Caiz değildir. Resimden daha mahzurludur.

Sual: Fotoğrafla resim ayrı mıdır?
CEVAP
Fotoğraf, resimden farklıdır. Fotoğraf, aynadaki görüntüyü sabitleştirmek gibi olup, caizdir. Fakat insan veya hayvan resmi çizmek, bir zaruret olmadıkça caiz olmaz.

Sual: Gümüş rozet takmak caiz midir?
CEVAP
Evet.

Sual:
İlköğretim okulundaki bir öğretmen, öğrencisine ait kalem, silgi gibi eşyalarını isteyip kullanabilir mi?
CEVAP
Kullanmamalıdır.

Sual:
Horoz dövüştürmek haram mıdır?
CEVAP
Evet, haramdır.

Sual:
Duvar saatimiz, çan şeklinde çalıyor. Kullanmakta mahzur var mıdır?
CEVAP
Hayır, bir mahzuru yoktur.

Sual: Çorapla yatıp uyumanın mahzuru var mıdır?
CEVAP
Hayır, hiç mahzuru yoktur.