ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SESLİ
Sual: Caminin kıble duvarına nakış yapmak, âyet yazmak caiz mi?
CEVAP
Mekruhtur. Zihni meşgul eder.

Sual:
Arkadaşla ceketleri birkaç günlüğüne değişmek mekruh mu?
CEVAP
Evet.

Sual: Cami resmi bulunan havluları satın almak caiz mi?
CEVAP
Hayır.

Sual:
Dini levhayı alkolle silmek caiz mi?
CEVAP
Sabunlu su ile silinir. Buna imkan yoksa, caizdir.

Sual: Gıda paketlerinin veya deterjanların içinde bardak, tava gibi şeyler çıkıyor. Bazılarının içinden bir kağıt çıkıyor. "Bu kağıdı getirene şu hediye verilecektir" deniyor. Paket içinden çıkan malı ve kağıdı götürüp verilecek şeyi almak günah olur mu?
CEVAP
Hayır günah olmaz. (Redd-ül Muhtar)

Sual: Âdetli hazır petleri yıkamadan atmanın bir mahzuru var mıdır?
CEVAP
Mahzuru yoktur.

Sual: Düğmeleri, küflenmemesi için altın suyuna batırmak caiz mi?
CEVAP
Evet.

Sual:
Hastaya veya misafirliğe giderken çiçek götürmek caiz mi?
CEVAP
Evet.

Sual: Kadın çocuk olmaması için spiral kullansa, caiz mi?
CEVAP
Evet.

Sual:
Şifa âyetlerini muska yaparak üzerimizde taşımak caiz mi?
CEVAP
Evet.

Sual:
Talebeye öğretmek için Kâbe maketi yapmak caiz mi?
CEVAP
Evet.

Sual:
Hacıların getirdiği içi âyet yazılı tastan yiyip yemek caiz mi?
CEVAP
Hayır.

Sual:
Cami resmi bulunan kağıtla kitap kaplamak caiz mi?
CEVAP
Hayır.

Sual:
Zurna çalmak caiz mi?
CEVAP
Hayır. Savaşta caizdir.

Sual: Kabrin üstüne çiçek dikmekte mahzur var mıdır?
CEVAP
Mezar üstüne çiçek dikmek, ölüye faydalıdır, iyidir. Çiçeğe verilecek parayı, namaz kılan fakire sadaka vermek daha iyidir. Bundan daha iyisi de, uygun bir din kitabı mesela bir İslam Ahlakı kitabı alıp birine vermektir.

Sual: Tayt giymek uygun değil. Erkeklerin de, kışın pantolonun altından giydiği ince veya kalın giyecekler var. Bunlara da tayt diyorlar. Bunlar caiz değil midir?
CEVAP
Bunları imal etmekte ve giymekte mahzuru yoktur. Hatta taytları da iç kıyafeti olarak giymek caizdir.

Sual:
Gece çamaşır yıkamak caiz mi?
CEVAP
Evet.

Sual: İhramı kefen yapmak ve kefeni zemzemle yıkamak caiz midir?
CEVAP
İhramı kefen yapmak caizdir. Kefeni zemzemle yıkamak ise, Hanefi’de caiz, Şafii’de haramdır. (Redd-ül Muhtar)

Sual:
Eskiyen seccadeyi yırtıp yer bezi yapmak caiz mi?
CEVAP
Hayır.

Sual:
Süte okunup içiliyor, caiz mi?
CEVAP
Bir şeye okumak faydalıdır.

Sual:
Şifa âyetlerini görünür şekilde PVC yaptırıp taşımak caiz mi?
CEVAP
Açık gibidir. Görünmez şekilde kaplanırsa caiz olur.

Sual: Dini yazı bulunan gazeteyi yerlere atmak mahzurlu mu?
CEVAP
Evet. Okuyunca yukarı koymalıdır.

Sual:
Müzik alarmlı kol saati mekruh mu?
CEVAP
Evet.

Sual:
Domuz derisinden kalb kapakçığı taktırmak caiz mi?
CEVAP
Zaruret varsa caizdir.

Sual:
Tarladaki sap artıklarını yakıyoruz, içindeki böcekler de yanıyor. Günah mı?
CEVAP
Hayır. Çünkü siz böceği değil sapı yakıyorsunuz. Sırf böceği yaksanız caiz olmaz.

Sual:
Odunlarda kurt var. Yere vurunca, düşmeyen de olabilir. Bu odunları böyle yere vurduktan sonra, yakmak caiz mi?
CEVAP
Evet.

Sual:
Din kitaplarını dolabın içine belden aşağı koymak caiz mi?
CEVAP
Caizdir. Mushafı daima yukarı koymalıdır.

Sual:
Kadın saçından fırça yapmak caiz mi?
CEVAP
Hayır.

Sual:
Hayvan ve insan motifleri işlemek günah mı?
CEVAP
Evet.

Sual:
Battaniyedeki aslan resmi net değildir. Resim hükmünde mi?
CEVAP
Resim hükmünde değil. Fakat, resimli almamaya, dikkat etmeli. Şüphelilerle meşgul olmak harama sebep olur.

Sual: Halıdaki mübarek bir isim boyansa, kullanmak caiz olur mu?
CEVAP
Evet.

Sual:
Mushaf okunmuş rahleyi, tabure olarak kullanmak caiz mi?
CEVAP
Zaruret olursa caizdir.

Sual:
Dini yazı bulunan gazeteyi divanın, karyolanın altına koymak caiz mi?
CEVAP
Hayır.

Sual:
Cami resimli çay tabağı kullanmak caiz mi?
CEVAP
Hayır.

Sual: Kanlı pamuğu yakmak caiz mi?
CEVAP
Evet.

Sual:
Âyet-i kerime yazılı gazeteleri ne yapmak lazımdır?
CEVAP
Yakıp külü denize veya ayak basmayan temiz yere dökülür.

Sual:
Sahabenin temsili resimlerini yapmak caiz mi?
CEVAP
Değildir.

Sual:
İnsan başlı pipo yapmak mekruh mu?
CEVAP
Evet.

Sual: Donmaması için lağıma tuz koymak caiz mi?
CEVAP
Evet.

Sual:
Kiracı ev sahibinden izinsiz evde değişiklik yapabilir mi?
CEVAP
Yapamaz. Musluk gibi şeyleri değiştirebilir.

Sual:
Ekmek kırıntılarını, yakmak caiz mi?
CEVAP
Hayır. Toplayıp denize atılabilir. Kuşlara verilebilir.

Sual: Otobüs altındaki bagajda, paketle mushaf taşımak caiz mi?
CEVAP
Hayır. Otobüsün üstünde de taşımak mümkün.

Sual:
İki katlı otobüsün, birinci katının rafında, mushaf taşınır mı?
CEVAP
Evet.

Sual:
Ezan okuyan saatleri kullanmakta mahzur var mıdır?
CEVAP
Okunurken hürmet etmek şartı ile mahzuru olmaz.

Sual:
Tekelden hediye edilen içki yerine, çay almak caiz mi?
CEVAP
Evet.

Sual: (Abdest havlumu herkes kullanabilir) dedim. Caiz mi?
CEVAP
Evet.

Sual: Evde, karyolanın altına çuvalla un, pirinç koymak caiz mi?
CEVAP
Hayır.

Sual:
İspirtolu kalemle, dini yazı yazmak caiz mi?
CEVAP
Caizdir.

Sual:
Evde, canlı hayvan biblosu bulundurmak caiz mi?
CEVAP
Hayır.

Sual:
Tutkallı hamurdan, ağaç gibi şekiller yapmak caiz mi?
CEVAP
Evet.

Sual:
Mescitteki halıyı, ayakkabıyla girilen yere sermek caiz mi?
CEVAP
Hayır. Ayakkabı ile girilmeyen eve sermek caiz.

Sual:
Babamın resmini albümde saklamak caiz mi?
CEVAP
Evet.

Sual:
Mezar taşına Ali oğlu Veli ve miladi tarih yazmak caiz mi?
CEVAP
Evet.

Sual:
Bekçinin izniyle Halid-i Bağdadi türbesinden örtü aldım. Caiz mi?
CEVAP
Evet.

Sual:
Namaz kitabı ile helaya girilir mi?
CEVAP
Hayır.

Sual:
Resimler, yerde olsa oraya rahmet melekleri girmez mi?
CEVAP
Girmez.

Sual: Rahmet meleği girmeyen oda, rahmetten mahrum kalır mı?
CEVAP
Hayır. Meleklerin faydalarından mahrum kalır.

Sual:
Kelime-i tevhid yazılı takke ile helaya girmek caiz mi?
CEVAP
Hayır.

Sual:
Melek girsin diye, okunan gazeteyi kapalı yere mi koymalı?
CEVAP
Evet.

Sual:
Takkeyi pantolonun cebine koymak caiz mi?
CEVAP
Evet.

Sual:
Âyet yazılı bozuk kitabı, yakarak imha caiz mi?
CEVAP
Evet.

Sual:
Mezarlıkta teybi açıp çalgı çalmak uygun mu?
CEVAP
Mezarlıkta gülmek uygun olmadığı gibi kaset çalmak da uygun değildir.

Sual:
Süs niyeti ile pastaya mum dikmek mahzurlu mudur?
CEVAP
Mum uygun değildir.

Sual: Satın alınan hazır elbiseyi, yıkamadan giyip onunla namaz kılmakta mahzur var mıdır?
CEVAP
Eşyada esas olan temizliktir. Necis olduğu kati olarak bilinmedikçe hepsi temiz kabul edilir. Hatta gayrimüslimlerin elbiseleri de temiz kabul edilir. (Hadika)

Sual: Tıraş fırçalarının domuz kılından yapıldığını duydum, kullanmamız uygun mu?
CEVAP
Duymakla hüküm verilmez. Yani fırçaları kullanmakta mahzur yoktur.

Sual: Çocuk olmaması için tedbir almak mesela prezervatif kullanmak caiz mi?
CEVAP
Evet caizdir.

Sual: Kâfirden kullanılmış ceket alınca yıkamak lazım mı?
CEVAP
Yıkamak gerekmez.

Sual: Şafii mezhebinde bulaşık makinesi ile bulaşık yıkamak veya çamaşır makinesi ile çamaşır yıkamak caiz midir?
CEVAP
Evet caizdir.

Sual: Almanya'da resmi kurumlar, bazı yerlerde tabutsuz gömme izni vermiyor. Ölülerimizi tabutla gömmenin mahzuru var mı?
CEVAP
Toprak nemli ise, erkeği tabut ile koymak caiz olur. Toprak kuru ve sağlam ise, erkeği tabut ile gömmek mekruh olur. Tabut ile gömünce tabut içine biraz toprak konur. Kadınları, her zaman tabut ile gömmek efdaldir. Tabutsuz gömme izni verilmeyince, erkeği de tabutla gömmek mekruh olmaz.

Sual: Âyet-el kürsi yazılı kolyelerle tuvalete girilmesi caiz mi?
CEVAP
Üstü örtülü olursa caizdir. Eğer Âyet-el kürsi çok küçük yazılmışsa caiz olmaz.

Sual: Bebeğe muska olarak âyât-ı hırz takmakta mahzur olur mu?
CEVAP
Âyât-ı hırz, koruyucu, muhafaza edici âyetlerdir, takılması çok iyi olur.

Sual:
Pardösüye, paltoya kuşak, kemer bağlamak caiz midir?
CEVAP
Caizdir.

Sual:
Gece aynaya bakmak ve tırnak kesmekte mahzur var mı?
CEVAP
Dinen mahzuru yoktur. Tırnak gece veya gündüz her zaman kesilebilir. Haftanın her günü kesilebilir. Cuma günü, Cuma namazından sonra kesmek daha iyi olur.

Sual:
Hazret-i Osman’ın kabrinden aldığım toprağı kabre koymam caiz mi?
CEVAP
İyi olur, mağfirete sebep olur.

Sual:
Bulunmuş para, bir vakfa nasıl verilir?
CEVAP
Devir ile verilir. Yani önce bir fakire verilir, fakir dilerse vakfa veya başka yere verebilir.

Sual:
Helayı kapatıp mescit yapmak caiz mi?
CEVAP
Evet.