ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SESLİ
Sual: Camileri süslemek günah mıdır?
CEVAP
Camilerin kıbleden başka duvarını süslemek caiz ise de, bu parayı fakirlere vermek daha iyidir. Kıble duvarını kıymetli şeylerle, renklerle süslemek mekruhtur. Yan duvarların fazla süslü olması da mekruhtur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(İnsanlar camilerin süsüyle övünmedikçe kıyamet kopmaz.) [İbni Mace]

(Bir zaman gelir ki Kur'anın merasimi ve Müslümanlığın da ismi kalır. Müslüman denilen kimseler Müslümanlıktan çok uzak olur. Camileri süslü, hidayet bakımından ise viran olur.)
[Deylemi]

İmam-ı Gazali hazretleri buyuruyor ki:
(Namazda huşu esastır. Buna mani olan her şeyden kaçınmalıdır.
Mescitlerdeki nakış ve işlemeler, namaz kılanın gözüne dokunur, onu meşgul eder, huşuya mani olursa, namazın sevabı azalır. Bunun vebali o süsleri yaptıranlaradır.

Arkadaşları İsa aleyhisselama dediler ki:
- Şu mabed, ne kadar da güzel bir sanat eseridir, ne güzel tezyinatlı bir şekilde yapılmış.

İsa aleyhisselam buyurdu ki:
- Allahü teâlâ, bu mabedde taş üstüne taş koymaz, hepsini harap eder. Sizin hayran olduğunuz süslere Allahü teâlâ kıymet vermez.

Resul-i ekrem efendimiz, Medine mescidini inşa ederken, Cebrail aleyhisselam gelip, (Nakışsız olarak yapın!) dedi.) [İhya]

Sual:
Caminin kıble duvarına nakış yapmak, âyet yazmak caiz mi?
CEVAP
Mekruhtur. Zihni meşgul eder.

Sual:
Camilerin kıble duvarına yazı yazmak, levha asmak, süs yapmak caiz mi?
CEVAP
Kıble duvarına koymak uygun değildir. Dikkati çekeceği, zihinleri meşgul edip huşuya mani olacağı için mekruhtur. (Hadika)

Sual:
Mescitlerin kıble duvarına levhalar asılıyor, süsler yapılıyor, hatta çalar saat bile konuyor. Bir de, işlemeli seccadeler seriliyor, Bunlar, zihni meşgul ettiği için, mekruh olmuyor mu?
CEVAP
Zihni meşgul eden şeyler, mekruh olur. Kitaplarda deniyor ki:
Camilerin kıbleden başka duvarlarını süslemek caiz ise de, fazla süslü olması mekruh olur. Kıble duvarını kıymetli şeylerle, renklerle süslemek mekruhtur. (Redd-ül-muhtar)

Zihni meşgul eden resimli, nakışlı seccadeleri kullanmak caiz değildir. (S. Ebediyye)