ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SESLİ
Sual: (Kur’an-ı kerime göre, bir Müslüman dinden çıkıp mürted olsa, sonra tevbe edip Müslüman olsa, sonra tekrar mürted olsa, bundan sonra tevbe etse bile, artık onun affedilmesi mümkün değil) deniyor. Doğru mu?
CEVAP
Hayır, doğru değildir. O âyet-i kerimenin meali şöyledir:
(İman edip sonra inkâr edenleri, sonra yine iman edip tekrar inkâr edenleri, sonra da inkârlarını arttıranları, Allah ne bağışlayacak, ne de onları doğru yola iletecektir.) [Nisa 137]

Burada, (İnkârdan sonra tevbe edenler affedilmez) denmiyor, (İnkârlarını arttıranlar yani kâfir olarak devam edenler affedilmez) deniyor. Bir kimse kaç kere mürted olursa olsun, sonunda tevbe ederse Müslüman olur. Yani bin kere tevbesini bozsa da, sonunda tevbe etmişse, son durumu geçerli olur. Hüküm, neticeye göre verilir. İmam-ı Kurtubi hazretleri de buyurdu ki:
Bu âyet-i kerimeye göre, Musa aleyhisselama iman edip, sonra Uzeyr aleyhisselamı inkâr edip kâfir olanlar, sonra Uzeyr aleyhisselama iman edip de, sonra İsa aleyhisselamı inkâr edip kâfir olanlar, sonra da Muhammed aleyhisselamı inkâr ederek küfürlerini artırmış olanları Allah mağfiret etmez. Allahü teâlânın, (Sonra da küfürlerini artırmış olanlar) sözünün anlamı, küfür üzere ısrar edenler demektir. (Kurtubi tefsiri)