ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SESLİ
Sual: Bir kimseye karaciğer, böbrek veya başka organ nakli yapabilmek, yani bir başka hastayı kurtarabilmek için, beyin ölümü gerçekleşmiş bir hastanın makineye bağlı fişini çekip kalbini durdurmak caiz midir?
CEVAP
Böyle bir zaruret karşısında, beyin ölümü gerçekleşmiş hastanın fişini çekmek caiz olur. Ama, sebepsiz yere veya daha fazla acı çekmesin diye, beyin ölümü gerçekleşmiş hastanın fişini çekmek asla caiz olmaz.