ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SESLİ

Olgunlaşır içte özler
Nuru belli eder yüzler
Yaş akıtır dertli gözler
Akar Allah diye diye

Bülbül daldan dala konar
Çeşit çeşit nâme sunar
Aşıkların bağrı yanar
Yanar Allah diye diye

Yağmur yüklü bulut ağlar
Yeşillenir, otlar bağlar
Vadilerde sular çağlar
Çağlar Allah diye diye

Otlar kurur, kimi çürür
Koca dağı duman bürür
Yer ile gök durmaz yürür
Yürür Allah diye diye

Ağaç, yaprak, çiçek açar
Fesleğenler koku saçar
Gemi yüzer, kuşlar uçar
Uçar Allah diye diye.


Bir insan ki

Bir insan ki, fazileti cem etmiş
Güzel odur, asil odur, has odur
Bir insan ki, kötülüğü zemmetmiş
Güzel odur, asil odur, has odur

Bir insan ki, iyi kötü ayırır
Zayıfları düşkünleri kayırır
Kendisini kötülükten sıyırır
Güzel odur, asil odur, has odur

Bir insan ki, hizmet için koşuyor
Sabrediyor, güçlükleri aşıyor
Saygı ile sevgi ile coşuyor
Güzel odur, asil odur, has odur

Bir insan ki, hilkat sebebin bilir
Beş vakitte, Hak katında eğilir
İyileri sever, hem de sevilir
Güzel odur, asil odur, has odur

Bir insan ki, yalan dolan söylemez
Onun bunun gıybetini eylemez
Küfre düşüp Cehennemi boylamaz
Güzel odur, asil odur, has odur

Bir insan ki, kötülüğü yazamaz
Hallerini tasvir edip çizemez
Kötülerle birlik olup gezemez
Güzel odur, asil odur, has odur.


Ey rahmeti bol padişah

Ey rahmeti bol padişah,
Cürmüm ile geldim sana,
Ben eyledim hadsiz günah,
Cürmüm ile geldim sana.

Hadden tecavüz eyledim,
Günah deryasın boyladım,
Malum sana ben neyledim,
Cürmüm ile geldim sana.

Utanmadım hiçbir zaman,
Ettim günah gizli ayân,
Vurma yüzüme el-amân,
Cürmüm ile geldim sana.

Aslım bir damlacık meni,
Halk eyledin ondan beni,
Seviyorum rabbim seni,
Cürmüm ile geldim sana.

Gerçi çoktur fıskı fücûr,
Sayılmaz bendeki kusur,
Fakat senin adın gafur,
Cürmüm ile geldim sana.

Günahımla dolar cihan,
Sana ayân zâhir nihan,
Boldur sende elbet ihsan
Cürmüm ile geldim sana.

Adın senin gaffâr iken,
Ayıp örten Settar iken,
Kime gidem sen vâr iken,
Cürmüm ile geldim sana.

Doğru bir kulluk etmedim,
Rızan üzere gitmedim,
Emirlerini tutmadım,
Cürmüm ile geldim sana.

Milyonlarca etsem günah,
Sensin öyle bir padişah
Lâ-taknetû yeter penah,
Cürmüm ile geldim sana.

İsyanda Kuddusi şedîd,
Kullukta bir battal pelîd,
Kesmem senden asla ümîd,
Cürmüm ile geldim sana.

Hadsiz:
sayısız,
Cürm: günah, isyan, hata

Hadden tecavüz eyledim:
Allah’ın koyduğu sınırları aştım, yani günah işledim.
Ayan:
açık
el-aman: imdat

Fısk:
açıktan işlenen günah,
Fücur: günah ve çeşitli uygunsuz işler

Zahir:
açık, Nihan: gizli
Gaffar: Günahları affeden
Settar: Günahları, ayıpları örten

La taknetu:
Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin âyeti var iken.
Penah: sığınacak yer

Şedid:
şiddetli
Battal: işe yaramaz, Pelid: pis, rezil


Gönül hakikate erdikten beri

Gönül hakikate erdikten beri
Muhabbet yolunu ala gelmiştir.
İyiyi kötüyü gördükten beri
Benizim sararıp sola gelmiştir.

Gece gündüz fikrim, ebedî yârda
Ciğer kebap oldu manevî nârda
Garip kalan bülbül evvel baharda
Muradın almaya güle gelmiştir.

Dertli bülbül, bahçelerde bağlarda
Figân eder gül açtığı çağlarda
Mor sümbüllü gonca güllü dağlarda
Gönül devasını bula gelmiştir.

Bu gurbette ayrılığın elinden
Zarar gelir kötülerin dilinden
Akıp giden cehaletin selinden
Bağrımız kan ile dola gelmiştir.


Günahlar dökülür

Bütün azalardan günah dökülür
Namaz için abdest aldığın zaman
İki melek gelir yanında durur
Sabah namazını kıldığın zaman.

Gökten yere iner birçok melekler
Meleklere hayran olur felekler
Kabul olur elbet bütün dilekler
Öğle namazını kıldığın zaman.

Namazını kılar borcun ödersin
Allah’ın emrini eda edersin
İnşallah Cennete sen de gidersin
İkindi namazın kıldığın zaman

Cennet olur müminlerin durağı
Kâdir Mevlâm yakın eder ırağı
Hazırlayıp getirirler Burağı
Akşam namazını kıldığın zaman.

Bir gün toprak ile yüzün örtülür
Mizanı kurarlar, amel tartılır
Sevabın çok gelir, canın kurtulur
Yatsı namazını kıldığın zaman.


Kalk Rabbini seviyorsan

Beş tane İslam’ın şartı
İmanın şartı da altı
Gafil olma, seher vakti
Kalk, Rabbini seviyorsan!

Salihlerle hemen tanış
Gece gündüz ilme çalış
Vaktinde namaza alış
Kul, Rabbini seviyorsan!

Sarılalım dinimize
Yerleşmeli gönlümüze
Sabah erken camimize
Gel, Rabbini seviyorsan!

Tembel olma, et hareket
Evinize gelsin bereket
Zengin isen hemen zekat
Ver, Rabbini seviyorsan.

Sanma bunlar pek yorucu
Olma vurucu, kırıcı
Senede bir ay orucu
Tut, Rabbini seviyorsan.

Gidebilirsen hac eyle
Allahümme lebbeyk söyle
Şifalı zemzemden şöyle
İç, Rabbini seviyorsan.


Öyle bir hayat sür ki

Dünyaya geldiğin zamanı düşün
Sen ağlardın, fakat gülerdi âlem
Öyle bir hayat sür ki, senin gidişin
Sana sevinç olsun âleme matem.


Yücesin ya Resulallah

İnsanlığı karanlıktan,
Çıkarırsın biiznillâh,
Karanlığı aydınlatan,
Güneşsin ya Resulallah!

Sensiz ilim, sanat olmaz,
Medeniyet hayat bulmaz,
Senin gülün asla solmaz,
Mihenksin ya Resulallah!

Zulüm asrı Ortaçağdan,
Sensin güneş gibi doğan,
Âlemleri nura boğan
Rehbersin ya Resulallah!

Bilinmez yerlere uçtun,
Kâinata ışık saçtın,
Aydınlık bir ufuk açtın,
Mehtâbsın ya Resulallah!

Bilgi çağı senden gelir,
Aydınlığı nûrun verir,
Kıymetini bilen bilir,
Habibsin ya Resulallah!

Uzay çağı, bilgisayar,
Nice modern vasıtalar,
Menşei hep Kur’anda var,
Rahmetsin ya Resulallah!

Önem verdin tecrübeye,
İlmi, fenni öğrenmeye,
Yol gösterdin ileriye,
Işıksın ya Resulallah!

Seni seven bize yârdır,
Sensiz bize dünya dardır,
Her şey senin için vardır,
Nimetsin ya Resulallah!

Senden aldı fikriyâtı,
İlmi, fenni ve sanatı,
Faydalandı doğu batı,
Öndersin ya Resulallah!

Doğru çıktı ne dediysen,
On beş asır öncesinden,
Muhammedül eminsin sen,
Âdilsin ya Resulallah!

İyilikte, adâlette,
Cömertlikte, asâlette,
Merhamette, fazilette,
Örneksin ya Resulallah!

Her alanda zirvedesin,
Her an taze bir habersin,
Sen en büyük Peygambersin,
Kerimsin ya Resulallah!

Hâlis sevgi kaynağısın,
İlâhi aşk ummânısın,
Enbiyanın sultanısın,
Yücesin ya Resulallah!

Allah’tandır senin ilmin,
Mevhibedir engin bilgin,
Güzel huyun, sabrın, hilmin,
Ümmisin ya Resulallah!

Dünyadaki güzellikler,
Teknikteki yenilikler,
Senden bütün iyilikler,
Zirvesin ya Resulallah!

Sonsuz kudret sahibinden,
Bize her ne getirdiysen,
İman ettik düşünmeden,
Eminsin ya Resulallah!

Uyduk hain nefsimize,
Bak günahkâr hâlimize,
Şefaat et yarın bize,
Ümidsin ya Resulallah!


Bugünün yarını var

Bitmez dünyada dertler
Günahlara dalınca
Yakıp döker namertler
Her fırsatı bulunca.

Zulüm her yeri sarar
Herkese verir zarar
Düşer başını yarar
Ayakları kayınca.

Ömür tükenmez sanır
Ecel gelir uyanır
Musallaya uzanır
Şöyle boylu boyunca!

Kabir denen dar kafes
Duyulmaz oradan ses
Bakıp ürperir herkes
Ölü kabre konunca.

Küfürle ömür geçer
Ektiği zulmü biçer
Kabir başına göçer
Münker nekir sorunca.

Lâ ilâhe illallah,
Muhammed Resulallah!
Bağışlar ancak Allah,
Resulüne uyunca.

Ehl-i sünnet esendir,
Sahabeyi sevendir,
Kurtuluşa erendir,
Gider sünnet yolunca.

Bir aşktır Ehl-i sünnet
Âlime eder hürmet
Olur büyük bir nimet
Cennete kavuşunca.

Bid’at ehli hilekâr
Konuşması riyakâr
Elbet büyük hesap var
Terazi kurulunca.

Bir gün kopar kıyamet
Fayda vermez nedamet
Sonu olur felaket
Ahirete varınca.

Müslümanın şuuru
Yıkar kibri gururu
Elbet bulur huzuru
Günahı azalınca.

Hile yapmaz işine
Acır din kardeşine
Düşmez nefsin peşine
İhlas ile dolunca.


Sevgili Peygamberim

Allah’ın sevgilisi
Çok büyüktür rütbesi

Her güzellik Ondadır
Muhabbeti candadır

Aşıktır ümmetine
Gücümüz yok methine

O güzeller güzeli
Canımızdan ileri

Derde deva sözleri
Hep düşünür bizleri

Rabbimizin habibi
Kalbimizin tabibi

Hulki azim sahibi
Bulunmaz Onun gibi

Kurtuluş için tek yol
Ona layık ümmet ol

İşini ona uydur
Deme sakın bu zordur

Nefsini çek aradan
Yardım eder Yaradan.

Korkuyorsan Allah’tan
Uzak dur her günahtan