ARA
Şuan buradasınız: İdarecilik Bilgileri Âmirlere itaat
SORULARLA İSLAMİYET / SESLİ
Dinimiz, cemiyetin huzur içinde yaşaması, kargaşadan uzak olması için âmirler kötü de olsa, onların meşru emirlerine itaati emretmektedir. Allahü teâlâ buyuruyor ki:
(Ey iman edenler! Allah’a, Resulüne ve sizden olan emirlere itaat ediniz.) [Nisa 59]

Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki:
(Emirin beğenmediğiniz işlerine sabredin! Zira cemaatten bir karış ayrılan, cahiliyet ölümü ile ölmüş olur.) [Buhari]

(Emire itaat etmeyip, cemaatten ayrılan, cahiliyet ölümü ile ölmüş olur.)
[Müslim]

(Bana itaat, Allahü teâlâya itaattir. Bana isyan, Allahü teâlâya isyandır. Başındaki emire itaat, bana itaattir, ona isyan ise, bana isyandır.)
[Buhari]

(Başınızdaki emir, siyah Habeşli bir köle olsa da, ona mutlaka itaat edin!)
[Buhari]

(Öyle emirler gelir ki, yalan söyler ve zulmederler. Onların yalanlarını tasdik eden ve zulümlerine yardım edenler, benden değildir, ben de onlardan değilim. Onların yalanlarını tasdik etmeyen ve zulümlerine yardımcı olmayanlar bendendir, ben de onlardanım.)
[Taberani]

(Bazı emirler gelir, rızklarınıza el atar, yalanlarla sizi avutmaya çalışır. En kötü tarafları da kötülüklerini güzel görmedikçe, yalanlarını tasdik etmedikçe sizden razı olmazlar. Yine de emirlik haklarını tanıyın.)
[Taberani]

(Bazı idareciler gelir, iyileri de, kötüleri de olur. Hakka uygun her şeyde kendilerine itaat edin. Arkalarında namaz kılın. Eğer iyilik yaparlarsa, hem size, hem onlara olur. Kötülük ederlerse, sizin lehinize, onların aleyhine olur.)
[Taberani]

(Günahı emretmedikçe, emire itaat Müslümana vaciptir. Allah’a isyanı emredene itaat yoktur.)
[Beyheki]

(Hoşuna gitse de, gitmese de, emirin sözünü dinle ve ona itaat et! Emir, günah olan bir şeyi emrederse, o emri dinlemek gerekmez.)
[Buhari]

(Bir hayvanın ayağını kesenin ve yaş hurma ağacını yakanın ecrinin dörtte biri gider. Ortağına hıyanet edenin de ecrinin dörtte biri gider. Emirine isyan edenin ise, ecrinin tamamı gider.)
[Beyheki]

Hazret-i Huzeyfe diyor ki:
Peygamber efendimiz, (Bir zaman sonra, benim yoluma, sünnetime uymayan, görünüşleri insan, kalbleri şeytan gibi emirler gelecektir) buyurunca (Ya Resulallah bu zamana yetişirsem ne yapayım?) diye sual ettim. (Müslümanların cemaatine ve imamına uy! Sırtına vurup malını alsa da, emirin sözünü dinle ve ona itaat et) buyurdu. “Müslümanların cemaati ve imamı yoksa, ne yapayım?” dedim. (Ölünceye kadar hepsinden uzak kal) buyurdu. (Buhari)

Dinimizde birlik ve beraberliğin sağlanması için âmire itaatin önemi büyüktür. Âmirimiz kötü diye yakınmamız doğru değildir. Önce kendimize bakmamız, kendi kusurlarımızı düzeltmemiz gerekir.

Acaba kendimiz iyi miyiz? Kendimizi düzeltirsek, âmirlerimiz de düzelir. Nitekim hadis-i şerifte (Siz nasılsanız, başınıza öyle âmirler geçer) buyuruluyor. (Deylemi)


Sultanla görüşmek
Sultanla görüşmekte dikkat edilecek hususlar:
Hükümdar ile sohbet şerefine ulaşan edepsizlik ve küstahlıktan sakınmalı! Edepli olmalı! Huzura girerken kör gibi önüne bakarak girmeli. Çıkarken de dilsiz gibi çıkmalı! Huzurda konuşulanları hiç kimseye söylememelidir.

Hükümdarın makamında susmayı, vakarlı, ağırbaşlı olmayı bilmeli, kötü sözden, bir sözü tekrar etmekten, huzurda başkaları ile münakaşadan, başkalarının ayıplarını ortaya dökerek suçlamaktan sakınmalıdır! Yüksek sesle konuşmamalı, yavaş, özlü ve samimi bir hava içinde konuşmalı. Yüzüne söyleyemeyeceği sözü arkasından da söylememeli. Bir işi olan, hükümdarda güler yüzlülük ve o ihtiyacı dinleyecek bir ruh hâli sezmeyince ihtiyacını arz etmemelidir. Usandıracak derecede sözü uzatmamalı. Çünkü iltifat görse bile istekleri uzatmak değerinin düşmesine sebep olur. Hükümdar; birine, daha çok iltifat ederse, bu zat da şımarıp şaka yapmaya, yüksek sesle konuşmaya yeltenmemeli, hürmette kusur etmekten sakınmalıdır!

Huzurda başka biri ile de şaka veya münakaşa yapmamalıdır. Hükümdarın özel işleri ile ilgili sorulardan ve aşırı övgüden sakınmalıdır! Hükümdara, âmirlere itaat etmelidir; çünkü dine aykırı olmayan emirlerine uymak vaciptir. Böyle emirlerine uymakta acele etmelidir!