ARA
Şuan buradasınız: Dini Şiirler Ah nideyim ömrüm seni
SORULARLA İSLAMİYET / SESLİ

Yok yere geçirdim günü
Ah nideyim ömrüm seni
Seninle olmadım gani
Ah nideyim ömrüm seni

Geldim ve geçtim bilmedim
Ağlayıp gussa yemedim
Senden ayrılam demedim
Ah nideyim ömrüm seni

Hayrım şerrim yazılacak
Bir gün mezar kazılacak
Benzim şeklim bozulacak
Ah nideyim ömrüm seni

Gidip geri gelemezsin
Gelip beni bulamazsın
Hep benimle kalamazsın
Ah nideyim ömrüm seni

Hani sana güvendiğim
Güvenip de sevindiğim
Hepsi kaldı kazandığım
Ah nideyim ömrüm seni

Miskin Yunus gideceksin
Acep sefer edeceksin
Hasret ile kalacaksın
Ah nideyim ömrüm seni


Allah yolunda

Doğru gidelim Allah yolunda
Feryat edelim Allah yolunda

Bir yılı bir gün gelecek o gün
Ak olsun yüzün, Allah yolunda

Derdine düşme, yolundan şaşma
Sınırı aşma, Allah yolunda

Yunus'un sözü, kul olmuş özü
Kan ağlar gözü Allah yolunda


Aşkın aldı benden beni

Aşkın aldı benden beni bana seni gerek seni
Ben yanarım dün ü günü bana seni gerek seni

Ne varlığa sevinirim ne yokluğa yerinirim
Aşkın ile avunurum bana seni gerek seni

Aşkın aşıklar öldürür aşk denizine daldırır
Tecelli ile doldurur bana seni gerek seni

Aşkın şarabından içem Mecnun olup dağa düşem
Sensin dün ü gün endişem bana seni gerek seni

Sofulara sohbet gerek ahîlere ahret gerek
Mecnunlara Leyla gerek bana seni gerek seni

Eğer beni öldüreler külüm göğe savuralar
Toprağım anda çağıra bana seni gerek seni

Miskin Yunus benim adım gün geldikçe artar odum
İki cihanda maksudum bana seni gerek seni


Aşkın ile aşıklar

Aşkın ile aşıklar
Yansın ya Resulallah
İçip aşkın şarabın
Kansın ya Resulallah

Seni seven her kişi
Verir yoluna başı
İki cihan güneşi
Sensin ya Resulallah

Seni seviyor Subhan
Oldun kamuya sultan
Canım yoluna kurban
Olsun ya Resulallah

Feda Yunus'un canı
Nur kapladı cihanı
Âlemlerin sultanı
Sensin ya Resulallah


Aşkın odu ciğerimi

Aşkın odu ciğerimi
Yaka geldi, yaka gider
Garip başım bu sevdayı
Çeke geldi, çeke gider

Tak etti firak canıma
Aşık oldum cananıma
Aşk zincirin dost boynuma
Taka geldi, taka gider

Sadıklar durur sözüne
Gayri görünmez gözüne
Bu gözlerim dost yüzüne
Baka geldi, baka gider

Bülbül eder ah-u figan
Hasret ile yandı bu can
Benim gönülcüğüm ey can
Haktan geldi Hakka gider

Bitmez ayrılık savaşı
Onulmaz bağrımın başı
Gözlerimin kanlı yaşı
Aka geldi, aka gider

Miskin Yunus'un sözleri
Coşturur hep bülbülleri
Dost bahçesinin gülleri
Koka geldi, koka gider


Aşksızlara verme öğüt

Aşksızlara verme öğüt öğüdünden alır değil
Aşksız âdem hayvan olur hayvan öğüt bilir değil

Kara taşa su koyarsan elli sene ıslatırsan
O taş yine kara taştır hünerli taş olur değil

Taştan çıkar türlü sular ayağında pişer neler
Cahil gönlü taştan beter cahil yola gelir değil

Şah balaban şahin doğan güzel övmüş onu öven
Doğan zayıf olur ise doğanlıktan kalır değil

Güneşler güneşi gitti ahireti teşrif etti
Cahil onu öldü sanır o hiç ölmez ölür değil

Yunus olma cahillerden ırak kalma ehillerden
Cahil salih olur ise cahillikte kalır değil


Bilmeyenler bilsin ki

Bilmeyenler bilsin ki aşk bir güneşe benzer
Aşkı olmayan gönül sanki taşa benzer.

Taş gönülden ne biter dilinde ağı tüter
Çok yumuşak söylese sözü savaşa benzer.

Aşk dolu gönül yanar yumuşar muma döner
Kararır taş gönüller sarp katı kışa benzer.

***

Senin aşkının oku, demirden taştan geçer
Aşkına düşen kişi can ile baştan geçer.
Gece gündüz eder zâr, aşkın ile olur yâr
Endişesi sen olan yemekten aştan geçer.

Aşkına düşenlerin yanar durur yüreği
Sana veren kendini lüzumsuz işten geçer.
Başında aklı olan ücretle amel etmez
Her güzele kapılmaz, göz ile kaştan geçer.

Gerçek aşık olasın, can vermeye ivesin
Dostla pazarlık eden nice bin baştan geçer.
Yunus’un gönül evi doludur Hak sevgisi
Tercih eden sohbeti dosttan tanıştan geçer.


Bir kez gönül yıktın ise

Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil
Yetmiş iki millet dahi elin yüzün yumaz değil

Ne erenler geldi geçti, bunlar yurdu kaldı göçtü
Kanat açıp Hakka uçtu hümâ kuşudur kaz değil

Yol odur ki doğru vara, göz odur ki Hakkı göre
Er odur alçakta dura yüceden bakan göz değil

Doğru yola gittin ise er eteğin tutun ise
Bir hayır da ettin ise birine bindir az değil

Yunus bu sözleri çatar, sanki balı yağa katar
Halka mallarını satar yükü cevherdir tuz değil


Bu dünyadan gider olduk

Bu dünyadan gider olduk
Kalanlara selam olsun
Bizim için hayır dua
Kılanlara, selam olsun

Ecel büke belimizi
Söyletmeye dilimizi
Hasta iken halimizi
Soranlara, selam olsun

Tenim ortaya açıla
Yakasız gömlek biçile
Bizleri ılık su ile
Yuyanlara, selam olsun

Azrail alır canımız
Kurur damarda kanımız
Yıkayıp da kefenimiz
Saranlara, selam olsun

Veda ettik postumuza
Gider olduk dostumuza
Namaz için üstümüze
Duranlara, selam olsun

Dünyaya gelenler gider
Dönüşsüz bir yola gider
Bizim halimizden haber
Soranlara, selam olsun

Miskin Yunus söyler sözün
Yaş doldurmuş iki gözün
Bizi bilmeyen ne bilsin
Bilenlere, selam olsun


Canım kurban olsun senin yoluna

Canım, kurban olsun senin yoluna,
Adı güzel, kendi güzel Muhammed!
Gel şefaat eyle kemter kuluna,
Adı güzel, kendi güzel Muhammed!

Mümin olanların çoktur cefası,
Ahirette olur zevk-u safası.
Onsekizbin âlemin Mustafası,
Adı güzel, kendi güzel Muhammed!

Yedi kat gökleri seyran eyleyen,
Kürsinin üstünde cevlan eyleyen,
Miracda, ümmetin Haktan dileyen,
Adı güzel, kendi güzel Muhammed!

(Yunus) neyler iki cihanı sensiz,
Sen hak Peygambersin şeksiz şüphesiz!
Sana uymayanlar, gider imansız,
Adı güzel, kendi güzel Muhammed!


Canlar feda yoluna

Canlar feda yoluna bu can kaygısı değil
Sen can gereksin bana cihan kaygısı değil

Canlar içinde cansın, bize iki cihansın
Hem din ile imansın, iman kaygısı değil

Yaramı yuyup sildim yaram kimdendir bildim
Bendeki yâr kaygısı yaram kaygısı değil

Sırrı açığa verdim saklamam gayri derdim
Apaçık seni gördüm, gizli kaygısı değil

Derman ola mı bana derdim benim kim ona
Dertli varayım sana derman kaygısı değil

Gelin aşık olalım aşka dönüp duralım
Baygın halde yatmışım dönmek kaygısı değil

Aşkın zehirli oku saplandı yüreğime
Aşkın için öleyim okun kaygısı değil

Can ü gönülü nittim aşkın oduna attım
Doğruyu da unuttum şüphe kaygısı değil

Aşkın burcundan uçtum dönüp dolaşıp geçtim
Ben dost ile buluştum dönmek kaygısı değil

Denizlere dalmışım ne sedefler bulmuşum
Cevher olup gelmişim deniz kaygısı değil

Durduğum yer Tûr ola, baktığım dîdâr ola
Ne hacet Musa bana, sen ben kaygısı değil

Bu Yunus’u andılar, kervan gitti sandılar
Ben menzile eriştim kervan kaygısı değil


Dost olmuşum

Ben Hak ile dost olmuşum
Başkası dost olmaz bana
Münkirler bakar gülüşür
Selam bile vermez bana

Ben dost ile dost olurum
Ölmeden önce ölürüm
Bu canı kurban veririm
Dünya baki kalmaz bana

Ben âşıkı biçareyim
Baştan aşağı yâreyim
Şöyle deli divaneyim
Aklım da yar olmaz bana

Hiç kimse bilmez halimi
Aşk odu yaktı canımı
Bilmesem sol ve sağımı
Elbet ayıp olmaz bana

Zannederler ben deliyim
Dost bağının bülbülüyüm
Mevla’nın aciz kuluyum
Kimse değer vermez bana

Bülbül olup da öterim
Dost bahçesinde biterim
Gül alıp da gül satarım
Bahçıvanlık olmaz bana

Derviş Yunus ben ne derim
Ben bu canı terk ederim
Dostla yan yana giderim
Perde örtü olmaz bana


Dost senin aşkın ateşi

Dost senin aşkın ateşi, ciğerimi yakar gelir
Aşkından yanar yüreğim yandığım bana hoş gelir

Aşkın oduna yandığım, ağlamak oldu güldüğüm
Dost sana feryat kıldığım inkârcıya savaş gelir

Bizim halimizden bilen, kimdir aşkı inkâr eden
Bizim sevdiğimiz haktır bu halka gözle kaş gelir

Erenler buna kalmadı vardı yoluna durmadı
Hakkı gerçek sevenlere cümle âlem kardeş gelir

Miskin Yunus bil özünü dosta açasın gözünü
Hangi yönden bakar isen o sultana güneş gelir


Dünyaya gelen gider

Hakkın eri bu yolda mahzun olası değil
Hakka deren gönüller artık ölesi değil

Ten fânidir can ölmez o gider geri gelmez
Ölür ise ten ölür canlar ölesi değil

Cevhersiz gönüllere yüz bin söz söylesen de
Hak’tan nasip yok ise nasip olası değil

Sakın ha yârin gönlü sırçadır kırmayasın
Sırça kırılır ise tamir olası değil

Çeşmelerden bardağın doldurmadan kor isen
Bin yıl orda dursa da kendi dolası değil

Şu Hızır ile İlyas âb-ı hayat içtiler
Kıyamet kopmadıkça bunlar ölesi değil

Yarattı Hak dünyayı Muhammed dostluğuna
Dünyaya gelen gider bâkî kalası değil

Yunus gözün görürken azığını hemen gör
Giden oraya artık geri gelesi değil