ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SESLİ
Sual: Diğer hak mezheplerimize göre abdest hükümleri nasıldır?
CEVAP
Abdestin farzları Hanefi’de 4’tür: Kolları ve yüzü yıkamak, başı meshetmek ve ayakları yıkamak.

Şafii’de 6’dır: Ayrıca niyet ve tertip de farzdır.

Maliki’de 7’dir: Niyet, muvalat (peş peşe yıkamak) ve delk (ovmak) da farzdır. Başın da tamamını meshetmek farzdır.

Hanbeli’de 10’dur: Tertip, muvalat, ağzı ve burnun içini yıkamak da farzdır. Başın da tamamını meshetmek farzdır [kulaklar başa dahildir]. Besmele çekmek ve niyet abdestin sıhhatinin şartı olarak farzdır.

Hanefi ve Şafii’de niyet yüzü yıkarken, Maliki ve Hanbeli’de elleri veya yüzü yıkarken yapılır.

Başı tamamını meshetmek Maliki ve Hanbeli’de farz, Hanefi ve Şafii’de sünnettir.

Deriden kan çıkınca, Hanefi’de abdest bozulur. Diğer üç mezhepte bozulmaz.

Deve eti yemek ve ölü yıkamak Hanbeli’de abdesti bozar, diğer üç mezhepte bozmaz.

Mahrem olmayan kadının eline veya derisine çıplak olarak dokununca Şafii’de abdest bozulur. Hanbeli ve Maliki’de şehvetli dokunursa bozar. Hanefi’de şehvetli de olsa bozmaz.