ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SESLİ
Sual: Abdestin mekruhları nelerdir?
CEVAP
Bazıları şunlardır:

1-
Yüzüne suyu çarparak vurmak.

2-
Abdest aldığı suya üflemek.

3-
Üçten eksik veya fazla yıkamak.

4-
Abdest aldığı suya veya leğene tükürmek veya sümkürmek.

5-
Gargara yaparken boğazına su kaçırmak.

6-
Ayaklarını yıkarken kıbleye doğru uzatmak.

7-
Gözünü yummak veya pek açmak.

8-
Soldan başlamak.

9-
Sağ eliyle sümkürmek.

10-
Sol eliyle ağzına veya burnuna su vermek.

11-
Güneşte kalıp ısınmış su ile abdest almak.

12-
Abdest alırken konuşmak.

13-
Abdest alırken avret yerini açmaktır.


Abdest alırken yapılması yasak olanlar
Sual:
Abdest alırken yapılması uygun olmayan şeyler nelerdir?
CEVAP
Bazıları şunlardır:

1-
Helada, kırda abdest bozarken, kıbleyi öne, arkaya getirmek mekruhtur.

2-
Taharetlenmek için, biri yanında avret yerini açmak haramdır.

3-
Sağ el ile taharetlenmemelidir.

4-
Su olmadığı zaman, gıda maddesi ile, gübre ile, kemik ile, hayvan gıdası ile, kömür ile ve başkasının malı ile, saksı, kiremit parçası ile, kamış ile ve yaprak ile ve bez ile, kağıt ile taharetlenmek mekruhtur.

5-
Abdest a’zasını, hududundan pek aşırı veya eksik olarak yıkamamalı ve üçten az veya çok yıkamak mekruhtur.

6-
Ağzı ve gözleri sıkı kapamamalıdır. Dudağın görünen kısmında ve göz kapağında ıslanmadık az bir yer kalırsa, abdest kabul olmaz.

7-
Baş, kulaklar veya enseden birini, her defasında eli ayrı ayrı ıslatarak, birden fazla mesh etmemeli. Her defasında ıslatmadan tekrarlanabilir.


Sual: Abdest sıkıştırırken namaz kılmak mekruh deniyor. Bunun ölçüsü nedir?
CEVAP
Büyük abdest, küçük abdest veya yel sıkıştırması olsun hepsinde ölçü aynıdır. Namazda huşua mani olurlarsa namaz mekruh olur. Yani namaz kılarken, mesela idrar sıkıştırsa, şu namazı kılsam da hemen tuvalete gitsem diye düşünülürse, zihin bununla meşgul ise, namaz mekruh olur. Namazda böyle bir sıkışıklık hiç hatıra gelmezse namaz mekruh olmaz.

Sual: Namaz kılarken yel sıkıştırmasının ölçüsü nedir? Hangi durumda abdest tazelemelidir?
CEVAP
Devamlı ise yeniden abdest almak gerekir, gelip giden yel ise bozmak gerekmez.

Sual: Abdestin sadece farzlarını yapmak mekruh mu?
CEVAP
Evet, zaruretsiz öyle abdest alınırsa mekruh olur. Mesela her organı bir iki kere yıkamak mekruhtur. Üç kere yıkamak sünnettir. Bir keresi farzdır.

Sual: S. Ebediyye’de, (Namaz kıldıktan sonra, abdestli iken, yeni namaz için bir daha abdest almak müstehabdır) denirken, bir başka yerde, (Abdesti kullanmadan yeni bir abdest almak mekruhtur) deniyor. Aradaki fark nedir?
CEVAP
Abdest aldıktan sonra, onu kullanmadan, mesela Mushafa dokunmadan veya namaz kılmadan, tekrar abdest almak mekruh olur. Kullandıktan sonra tekrar abdest almak ise müstehab olur.

Sual: Kıbleye karşı abdest alırken lavaboya ayağımızı kaldırınca diz kıbleye geliyor. Mahzuru var mı?
CEVAP
Kıbleye ayakları uzatmak mekruh olur. Ya yan durmalı veya varsa başka muslukta yıkamalı.

Sual: S. Ebediyye’de, (Guslettikten sonra, tekrar abdest almak mekruhtur. Abdest bozulmadan, başka yerde almak caizdir) deniyor. Başka yerde almaktan maksat nedir?
CEVAP
Guslettiği yerde değil de, başka yerdeki lavaboda abdest almak demektir. Böyle olursa, mekruh olmaz.