ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SESLİ
Sual: Abdesti bozan şeyler özetle nelerdir?
CEVAP
Yedi şey abdesti bozar:

1-
Önden ve arkadan çıkan şeyler. (Kulağa akıtılan ilaç, ağzından çıksa, idrar yoluna konan pamuk, ıslanıp düşse, kadınların rahme koyduğu ilaç, geri gelse abdesti bozar.)

2-
Ağızdan çıkan necis şeyler. (Ağız dolusu kusmak, kan tükürmek bozar.)

3-
Deriden kan ve irin gibi şeylerin çıkması. (Göz hastalığı sebebiyle, gözünden ağrıyla yaş akması, burnundan veya kulaktan gelen kan ve irinin dışarı çıkması bozar. Maliki'de ise bozmaz.)

4-
Uyumak. (Bir yere dayanıp uyusa, dayandığı şey alınınca düşecek gibi olursa bozulur.)

5-
Bayılmak. (Sarası tutarsa veya delirse abdest bozulur.)

6-
Namazda kahkaha ile gülmek.

7-
Mübaşeret-i fahişe, yani karı koca çıplak olarak avret yerlerini sürtünmek.


Yellenmek abdesti bozar
Sual:
Yellenmek abdesti bozar mı? Bu hususta hadis var mı?
CEVAP
Dört mezhepte de yellenmek abdesti bozar. (Mezahib-i Erbea)

Bu konuda hadis-i şerifler de vardır. Birkaçının meali şöyledir:
(Namaz kılarken yellenen namazdan çıkıp abdest alsın, namazı da iade etsin.) [Tirmizi, Nesai, Ebu Davud, İ.Ahmed, Beyheki, Taberani]

(Yellenenin abdesti bozulur.)
[Ebu Davud, İ.Ahmed]

(Şeytan namaz kılanın makadına hafifçe dokunur. O kimse bunu yel zanneder. Böyle durumda, koku veya ses duymadıkça namazınızı bozmayın.)
[İ.Ahmed]

(Abdesti olmayanın namazı kabul olmaz. Makattan sesli veya sessiz yel çıkınca hades vaki olur, yani abdest bozulmuş olur.)
[Buhari]

(Makatında bir kıpırtı hisseden
, ses ve koku duymadıkça, mescidden çıkmasın [namazına devam etsin].) [Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai]


Uyku abdesti bozar
Sual:
Vehhabiler, Mekke’de yatıp uyuduktan sonra, kalkıp namaz kılıyorlar. Bunların mezhebinde uyumak abdesti bozmuyor mu?
CEVAP
Dört hak mezhepte de yatıp uyumak abdesti bozar.
Vehhabilerin dört hak mezhebin dışında oldukları buradan da anlaşılıyor.

Uykunun abdesti bozmasında dört mezhebe göre bazı farklılıklar vardır:

Hanefi mezhebinde:

Makatın gevşek olacağı bir halde, mesela yan veya sırt üstü yatarak veya dirseğine yahut bir şeye dayanıp uyumak abdesti bozar. Dayandığı şey çekilince düşmezse, bozulmaz. Namazda düşmeden uyumak abdesti bozmadığı gibi, namaz dışında dizleri dikip, başını dizlerine koyarak, diz çökerek, bağdaş kurarak, teverrük ederek uyumak da bozmaz.

Hanbeli mezhebinde:

Her ne hal ve şekilde olursa olsun uyku, abdesti bozar. Ancak az sayılan oturma ve ayakta durma hâlindeki hafif uyku abdesti bozmaz.

Maliki mezhebinde:

Ağır uyku, kısa sürse de abdesti bozar. Yatsa da, otursa da, secde hâlinde olsa da, hatta ayakta olsa da abdesti bozar. Kısa bir an olursa bozmaz.

Şafii mezhebinde:
Eğer makatı yere yerleşmiş ise, uyumak abdesti bozmaz. Bunun haricindeki uyku şekilleri bozar.

Şu halde yatarak uyumak dört mezhepte de abdesti bozuyor. (Mezahib-i Erbaa, Mizan-ül Kübra, Hindiyye)

Demek ki, dayanmadan uyumak, sadece Hanefi mezhebinde bozmuyor. Fellahların, yatıp uyuduktan sonra, kalkıp abdest almadan namaz kılmaları, dört mezhepte de caiz değildir.


Kan aldırmak ve iğne vurdurmak
Sual:
Kan aldırmak ve iğne vurdurmak yani enjeksiyonla deriye ilaç zerk ettirmek orucu ve abdesti bozar mı?
CEVAP
Genel kaide şöyledir:
Vücuda giren şeyler orucu bozar, vücuttan çıkan şeyler de abdesti bozar.
Bu kaidenin istisnaları da vardır. Kan aldırmak abdesti bozar, orucu bozmaz. Vücuda enjeksiyonla ilaç girince abdesti bozmaz, ama orucu bozar.

Abdest için istisnalar:
Vücuttan çıktığı halde ter, sümük ve balgam gibi şeyler abdesti bozmaz.

Oruç için istisnalar:
Vücuttan çıkan şeyler orucu bozmadığı halde, isteyerek ağız dolusu kusmak orucu bozar. Vücuda giren şeyler orucu bozduğu halde, balgam yutmak orucu bozmaz.

Oksijen gazını almak, esans koklamak orucu bozmaz. Burna gelen akıntıyı yutmak orucu bozmaz. Sağlam deriden vücuda girdiği halde, göğse konan kalb ilacı, kola sarılan sigara yakısı orucu bozmaz. Göze konan ilaç orucu bozmaz, ama kulağa konursa bozar.


Çeşitli sual cevaplar

Sual:
Baş ağrısı sebebiyle gözden yaş gelse, abdest bozulur mu?
CEVAP
Bozulmaz. Gözden ağrı ile gelirse bozar.

Sual:
Kulaktaki akıntı, ağrısız olarak dışarı çıksa abdesti bozar mı?
CEVAP
Evet.

Sual: Kendiliğinden çıkan kıl kurdu ve solucan, abdesti bozar mı?
CEVAP
Bozar.

Sual:
Hap içip başı dönse, sallanarak yürüse abdest bozulur mu?
CEVAP
Baş dönmesi bozmaz, hap sarhoş etmişse bozulur.

Sual: Eldeki kandan özürlünün, ayağı kanasa, abdest bozulur mu?
CEVAP
Evet.

Sual:
Elfaz-ı küfür söyleyip mürted olanın abdesti de bozulmuş olur mu?
CEVAP
Evet.

Sual:
Otobüste dayanıp bir an uykuya dalmak abdesti bozar mı?
CEVAP
Dayanarak uyuyanın abdesti bozulur.

Sual: Teşehhüddeki gibi oturup veya bağdaş kurup iki dirseğini iki dizi üzerine koyarak ellerini çenesine dayayıp uyumak veya taburede dirseğini dizine dayayıp uyumak abdesti bozar mı?
CEVAP
Evet bozar.

Sual:
Bir koltukta yaslanarak kitap okurken 2-3 saniyelik uyku durumu abdesti bozar mı? Elimdeki kitap yere düştü ve sesine uyandım.
CEVAP
Abdest bozulmuştur. Hatta kitap elinizden düşmese bile, dayanıp bir an uyumak bile abdesti bozar. Dayanmadan uyumak bozmaz.

Sual: Kulağıma damlattığım yağlı ilaç, ağzımdan ve burnumdan geldi. Abdestim bozuldu mu?
CEVAP
Kulağa damlatılan yağ, burundan çıkınca bozmaz, ağızdan çıkarsa bozar.

Sual: Dişim kanıyor. Tükürünce tükürükten fazla oluyor. Bazen ayda bir veya haftada bir burnum kanıyor. Elde olmadan gelen bu kanlar abdesti bozar mı?
CEVAP
Evet bozar. Ama Maliki mezhebi taklit edilirse, böyle elde olmadan akan kanlar semavi özür olduğu için bozmuyor. Yaradan çıbandan kan akması, basurdan kan gelmesi, elde olmadan idrar damlaması birer semavi özür oluyor ve Maliki’de abdesti bozmuyor. Onun için Maliki’yi taklit etmenizi tavsiye ederiz.

Sual:
Namazda gülmek abdesti bozar mı?
CEVAP
Namazda kendi işitecek kadar gülmek sadece namazı bozar, abdesti bozmaz. Gülümsemek namazı da, abdesti de bozmaz. Kahkaha ile gülmek ise, namazı da abdesti de bozar. Şafii mezhebinde ise sadece namazı bozar, abdesti bozmaz.

Sual:
Namaz kıldıktan sonra yarasından veya çıbanından kan çıktığını gören kimse, kıldığı namazı iade etmesi gerekir mi?
CEVAP
Eğer selam verince hemen bakıp, damlamış görür ise, namazını iade eder. Selamdan birkaç dakika sonra bakıp görürse, namazını abdestli kılmış sayılır.

Böyle akan yarası olan kimsenin Maliki mezhebini taklit etmesi iyi olur. Çünkü yarasından kan çıksa da, abdesti bozulmuş olmaz. Kan namazda iken çamaşırına bulaşsa da necis sayılmaz.

Sual:
Maliki’de şehvetle karşı cinse dokununca abdest bozuluyor. İkisinden biri şehvet duymazsa, onun abdesti de bozulur mu?
CEVAP
Şehvet duymayan tarafın abdesti bozulmaz, hangi taraf şehvetlenmişse, sadece onun abdesti bozulur. (Mezahib-il-erbaa)

Sual: Bir hastalık sebebiyle zaman zaman burun kanasa abdest bozulmuş olur mu?
CEVAP
Burundan kan akarsa elbette abdest bozulur. Ama Maliki’yi taklit edenin abdestini bozmaz. Çünkü elinde olmadan akıyor. Semavi bir özürle aktığı için abdesti bozmaz. Burnunu bir yere vurup kanatsa semavi özür olmadığı için abdesti bozulur.

Sual: (İki cinsel uzvu, çıplak olarak birbirine sürtmek abdesti bozmaz) deniyor. Bu sahih bir kavil midir?
CEVAP
Mübaşeret-i fahişe yani çıplak olarak seveteyni [iki çirkin yeri] birbirine sürtmek, İmam-ı Muhammed’e göre bozmaz, Şeyhayn’a yani İmam-ı a’zam ile İmam-ı Ebu Yusuf’a göre, erkeğin de, kadının da abdestini bozar. Bazı kitaplar, İmam-ı Muhammed’in kavlini esas almışlarsa da, (Halebî, Dürr-ül-muhtar, Mizan-ül-kübra) gibi kıymetli kitaplarda, şeyhaynın kavlinin müftabih olduğu, bununla amel etmek gerektiği bildirilmektedir. Mezahib-i Erbaa’da da şeyhaynın kavli esas alınmıştır. İhtiyata muvafık olanı da budur.

Sual:
Tam İlmihal’de, (Bir şeyin hepsi girip çıkarsa, abdesti de, orucu da bozar) deniyor. Erkeğin arkadan, kadının ön veya arkadan kullandığı fitil, abdesti ve orucu bozar mı? Bir de çubuklu bir aletle hap konuyor, bu farklı mı?
CEVAP
Gündüz oruç iken, içeri tamamen giren şey, orucu bozar. Fitil de bozar. Yarısı dışarıda kalırsa orucu bozmaz. Fitil içeri girdikten sonra, dışarı çıkarsa abdesti bozar. Fitil içeri girip çıkmazsa, abdesti bozmaz. Çubukla konan farklıdır. Çünkü içeri girince, çubuğa az da olsa içeriden bir yaşlık bulaşır. Yaşlık, çubukla dışarı çıkınca abdest bozulur.