ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SUAL-CEVAB

Veliyyi kâmil

Zahirde muhtaç görünür hizmete,
bâtını imdat ediyor herkese.
Zahirine bakan aldanır elbet,
Özünü görene ulaşır himmet.

Hak teâlâ dostlarını gizledi,
bâtını zahirle mestur eyledi.
Zahirleri İslamiyet miratıdır,
batınları Hakkın nazargâhıdır.

Aşıka dertlerin verdiği safa,
dediler ki, nimetlerde yok asla.
Gafiller buna inanmazlar amma,
Kur’anda bildiriyor Hak teâlâ.

Veli sohbetinde bulunsa kişi,
kalb gözü açılır, nur dolar içi.
Nefsin arzuları hoş gelmez olur,
bu sırrın perdesi hemen çözülür.

İslamiyet'e yapış, bir Veli ara!
bulmazsan, sevmek de yetişir sana!
Bu iki nimete ermiş olanlar,
Veliyyi kâmilden feyiz alırlar.

Resulün kalbinden fışkıran nurlar,
muhabbet yolundan bunlara akar.
Abdülhakim Arvasi, Veli idi,
sözleri, işleri, buna delil idi.

Seyyid Fehim’den, almıştı icazet,
her halinde görünürdü keramet.
Arifi tanımak zor olur sanma!
Her işi uygundur Resulullaha!

Sözü, işi, Peygambere uymayan,
her ne derse desin, durma kaç ondan!
Amel, yapılan işler demektir.
Amel ve iman İslamiyet’tir.

İman inanmaktır, amel yapmak,
ikisi iledir Müslüman olmak!
İnananlar yetmiş üç fırka oldu,
hak yolu yalnız, (Ehl-i sünnet) buldu.