ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SUAL-CEVAB

Üç şey lazımdır önce

Herkese üç şey çok lazımdır önce,
biri, iman edinmektir iyice,

Biri, İslam’a uymaktır her yerde,
fıkhı iyi öğrenmeli elbette.

Bir de ihlastır, her işte daima,
şöyle ki, hiç olmaya ucb-ü riya.

Bu üçü birden tahakkuk etmeli,
böyledir, İslamiyet’in temeli.

Hem bu ihlas olmasa, makbul değil,
tasavvuftur ihlasın kaynağı bil!