ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SUAL-CEVAB

Tarihselciler ne yapmak istiyor

Sual:Tarihsellik nedir, tarihselciler ne yapmak istiyor?
CEVAP
Dinde reform gibi, tarihselcilik de, Hıristiyan Batı kültürünün problemlerini çözmek için ortaya atılmış bir metot iken, mezhepsizler ve dinsizler Müslümanlıkta da uygulamak istiyorlar. “Hıristiyanlıkta nasıl Luther dinde reform yapmışsa, İslam’da da gerekli reformlar ve yeni ictihadlar yapılmalı, indiği zamana mahsus olan tarihi âyetler Kur’andan çıkarılmalıdır. (Zaman sana uymazsa, sen zamana uy) kuralı uygulanmalıdır” diyorlar. Maksatları İslamiyet’i yıkmaktır. Önce hadislere saldırdılar, bu zayıftır, bu uydurmadır diyerek İslam âlimlerine olan itimadı sarsmaya başladılar. Şimdi de Kur’an-ı kerimi değiştirmeye çalışıyorlar. Adı İslam olan, fakat Müslümanlıkla hiç ilgisi olmayan, hiçbir ibadeti emretmeyen ve hiçbir haramı yasaklamayan felsefi bir din ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Halbuki Allahü teâlâ buyuruyor ki:
(İslam’dan başka din arayan, bilsin ki, o din asla kabul edilmez.) [Al-i İmran 85]

(Allah’ın kelamını [Kur'an-ı kerimi] kimse değiştiremez.) [Enam 115]

(Bugün, dininizi ikmal ettim. Size olan nimetlerimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam’ı seçtim, beğendim, razı oldum.) [Maide 3]

Tarihselciliği savunanların başında mason Abduh, Abduhcular ve Fazlurrahman gibi mezhepsizler gelmektedir. Mezhepsizlerin teklifleri, dinsizlerin de işine gelmiş ve her fırsatta dinde reformun ve tarihselliğin lüzumundan bahsetmişler, İslam’ın beş şartının beşini de yok etmeye çalışmışlardır. Birkaç örnek verelim. Bunlar diyor ki:
1- Kelime-i şehadete gerek yoktur. Allah’ın rahmeti geniştir. Müşterek Tek Tanrı inancına sahip olan dinler ve insanlar, ameli ne olursa olsun, birbirleriyle kucaklaşmalıdır.

2-
Namaz o günkü şartlarda normal bir idman idi. Bugün modern idman şekilleri vardır. Bu bakımdan namaza ihtiyaç yoktur. Araplar pis insanlardı, temizlenmeleri için abdest, gusül emredilmiştir. Bugün buna ihtiyaç yoktur. Kirlenen kirlerini elbette temizler.

3-
Oruç, o günün bir diyet şekli idi. Bugün modern diyetler vardır. Oruca hiç gerek kalmamıştır.

4-
Zekat ve uşur o günün vergi şekli idi. Bugün modern vergi sistemleri vardır, bu bakımdan zekat ve uşur denilen vergiye gerek yoktur.

5-
Hac Müslümanların toplanıp istişare etme yeriydi. Bugünkü modern kongrelerle her yerde kolayca toplanma imkanları vardır. Belli bir yerde toplanmaya gerek yoktur.

6-
Cahiliyet devrinde kadınlara hiç değer verilmez, kız çocukları diri diri gömülürdü. Kadına değer verilmediği için, miras taksiminde kadına erkeğin yarısı verilmekteydi. Bugün kadın erkek eşit olduğu için miras da eşit olarak taksim edilmelidir.

7-
Kur’anda Yahudi ve Hıristiyanların kâfir oldukları, onlarla dostluk kurulmaması bildiriliyor. Bu o günkü kitap ehli içindir. Bugünküler Cennete gidecektir.

Yukarıdaki 7 maddenin de İslamiyet’le ilgisi olmadığı halde, bugün ilk ve sonuncu madde, bazı Müslümanlar tarafından da kabul edilerek Kiliselere gidip âyinlere katılıyorlar, papazların ellerini öpüyorlar, Noellerini ve bayramlarını kutluyorlar bozuk İncillerin dağıtılmalarında ön ayak oluyorlar.