ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SUAL-CEVAB

Tanrı Baba demek

Sual: Hıristiyanlar, Tanrı baba gökte diyorlar. Necdiler de baba demiyor ama gökte diyorlar. Böyle söylemek küfür değil midir?
CEVAP
Allahü teâlâ mekandan münezzehtir. Onun için (Allah her yerdedir) demek caiz olmaz. (Allahü teâlâ her yerde hazır ve nazırdır) ifadesi mecazdır. Yani zamansız ve mekansız hiçbir yerde olmayarak hazır ve nazır demektir. (Birgivi vasiyetnamesi şerhi)

Allah gökte demek de küfürdür. Zira Allahü teâlâya, mekan isnat edilmiş olunur. Allahü teâlâ, mekandan beridir. Allah baba diyen de, kâfir olur. (İslam Ahlakı)

Eski Adalar Belediye Başkanı bize bir faks çekmişti. Hıristiyan misyonerleri, Adalara "Hamd plakaları" denilen yazılar koyacaklarmış. Bize, uygun olup olmadığını sormuştu. Biz de uygun olmadığını bildirmiştik. Almanyalı Meryem Hemşireler imzası ile asılmasını istedikleri plakalardaki yazılardan bazıları şöyle idi:
Gökteki Rab kuvvetlidir.
Tanrı Babanın sevgi planları.
Babanın seçilmiş çocukları.

Hıristiyanlar gibi, Allahü teâlânın gökte olduğunu söyleyen ve kendilerine müslüman denilen kimseler de maalesef vardır.

Yönetici semineri veren Hıristiyan bir uzman, Türklerin dünyada en kötümser millet olduğunu söyler. Sonra küçük bir test yapar. Bitişik kelimelerden meydana gelen Thegodisnowhere cümlesini gösterip okunmasını ister. Katılımcıların hepsi bu cümleyi The god is no where diye okur. Yani Tanrı hiçbir yerde değildir, mekandan münezzehtir. Uzman, yanlışlarını buldum zannı ile tatlı tatlı gülümser. "Tam beklediğim cevap" der ve ekler: “Hıristiyan ülkelerdeki seminerlerde katılımcılar, bunu şöyle okur: The God is now here, Yani Tanrı, şimdi buradadır.”

Hıristiyanlar, necdi veya selefiler gibi, tanrıyı gökte sandıkları için, tanrının her yerde olduğuna inanırlar. Bazı gafiller de, Hıristiyanların bu yanlış inancını bilmeden yaymaya çalışıyorlar.