ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SUAL-CEVAB

Süs ve ziynetine bakma

Gel aldanma bu dünyaya, sonu viran olur, bir gün,
senin bu sürdüğün demler, elbet yalan olur, bir gün.

***

Gel ey âkıl visal iste, uyan artık hevâdan geç!
heman ruyi cemal iste, yeter, hubbi sivâdan geç!

Gönül mülkün tertemiz et, gider kirleri, pasları,
hülus ile ibadet et, ucub ile riyadan geç!

Bilirsin, bu fenâ mülkü, değildir kimseye bâki,
bekâyı lâ yezâl iste, bu mülkü bi vefâdan geç!

Paraya pula aldanma, seni avlamasın dünya!
süs ve ziynetine bakma, çürük olan binadan geç!