ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SUAL-CEVAB

Seadet istersen

Seadet istersen eğer, ey civan,
sarıl İslamiyet’e, yavrum her zaman.

Farz ve vâcib, sünnetü mendubunu,
emr-i bilma’rufunu, mecmu’unu.

Daima icrâ edip, terk eyleme,
bu küçüktür, bu büyüktür söyleme.

Hem mekruh ve haramdan kaçınmak gerek,
hele kul hakkına çok dikkat gerek.

Ehl-i sünnet olandan öğren heman,
âmil ol ilminle, fevtetme zaman.