ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SUAL-CEVAB

Seadet-i Ebediyye

Ey kalbi İslam ile yanan, sevdiğim, gençler!
Bütün İslamiyet'ten, size nümunedir bu!

İlim ile marifettir, hep içindekiler,
Hakikaten bulunmaz eşsiz hazinedir bu!

En büyük âlimlerin, en büyük velilerin,
En meşhur simaların, en ulvi gönüllerin,

Âleme ışık tutan, hayat sunan ellerin,
Kalem ve kalblerinden, sızan bir katredir bu!

Resulullahın yolu, hakiki Müslümanlık,
Ve her iki cihanda, aranılan sultanlık,

Sulhda her an çalışan, harplerde kahramanlık,
Gösteren ceddimizden, bize emanettir bu!

Her kelimesi huccet, ilimdir her cümlesi,
Dinle budur hakiki, İslamiyet'in sesi.

Kalbden pasları siler ve arttırır hevesi,
İşte başlı başına, bir İslamiyet'tir bu!