ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SUAL-CEVAB

Nefsi hor tutmak

Sual: Tevazu göstermekle tevazu sahibi olmak farklı mıdır? İzzeti nefsine düşkün olmak zararlı mıdır?
CEVAP
Tevazu göstermek yapmacık ve gülünç olur. Züğürdün hava atmasına benzer. Tevazu sahibi olmak ise tabiidir. Nefse düşkün olmak çok zararlıdır. Çünkü nefsin her istediği kendi zararınadır. Nefsin isteklerine uymamak için çalışmak cihad olur. Peygamber efendimiz nefsle mücahede yapmaya büyük cihad adını vermiştir. Nefsin arzularından kaçıp dinimizin emrine uymaya çalışmalıyız. Üç hadis-i şerif meali şöyledir:
(Nefsini hor tutan, dinini kıymetlendirmiş, nefsini aziz tutan dinini hor tutmuş olur. Din ise aziz tutulması lazım gelen en büyük nimettir. Nefsini besleyen dinini zayıflatmış olur, dinini besleyen ise, dini de, nefsi de makbul şekilde beslemiş olur.)
[Ebu Nuaym]

(Ne mutlu o kimseye ki, nefsini alçaltmadan tevazu gösterir, miskinliğe düşmeden nefsini küçültür, malını günah olmayan yerlere harcar, yoksullara, muhtaçlara merhamet eder, fıkıh ve hikmet ehli ile beraber olur, ilmi ile amel eder, malının fazlasını infak eder ve sözünün fazlasını tutar.)
[Beyheki]

(Allah’a ibadet yolunda nefsini zelil eden kimse, günah işleyerek şeref arayandan daha aziz olur.)
[Ebu Nuaym]

Nefsini hor, dinini aziz tutmanın en kestirme ve ferah yolu, imam-ı Rabbani hazretleri gibi büyüklerin yolunda olmak, onları çok sevmek, onlarda fani olmaktır. Böyle yapmayan, ne nefsini hor görebilir, ne de dinini aziz tutabilir.