ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SUAL-CEVAB

Hikmet ehli zatlar

Sual: Hafta sonu çıkan yazılarda, niye hikmet ehli zat denmiyor da, (Hikmet ehli zatlar) deniyor?
CEVAP
Çünkü oradaki yazılar, tek zata ait değildir. Çeşitli âlimlerin, çeşitli kitaplarından alındığı için öyle deniyor. Mesela bir cümlesi İhya’dan alınıyor, bir cümlesi Mektubat-ı Rabbani’den, bir cümlesi Abdülkadir-i Geylani hazretlerinin kitaplarından alınıyor. Çok âlim olduğu için zatlar deniyor.

Büyükler kimdir?
Sual:
Dini yazılarda (Büyükler böyle buyurdu) deniyor. Büyükler kimdir?
CEVAP
Dini yazılarda büyükler denince, genelde Evliya zatlar ve âlimler anlaşılır. Eğer bu sözü İmam-ı Rabbani gibi tasavvuf silsilesi olan zatlar söylemişse, onlar da hocalarını kast ediyorlardır. Ev içindekilerden bahsedilirse, ana baba ve dedeler kast edilir.