ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SUAL-CEVAB

Herkesin var bir kesi

Herkesin var bir kesi,
ben bi kesin, yok kimsesi.

Ben bi kesin, sen ol kesi,
ey kimsesizler kimsesi!