ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SUAL-CEVAB

Günahlar sarhoş etseydi

Sual: Hayyam’ın tenkit edilen şiirleri yanında;
Çok şarap içiyor diye çoktur beni ayıplayan
Sarhoş etseydi her günah bulunmazdı ayık insan.
Şiirinin hoş olduğu bildiriliyor. Burada açıkça şaraba helal denmiyor mu?
CEVAP
Hayyam, öteki şiirlerinde şaraba helal diyor; ama bu şiirinde şaraba helal demiyor. (Şarap günahtır, ama diğer günahlar da şarap gibi sarhoş etseydi, ayık insan kalmazdı) diyor. Burada hoşa giden, şarap içmek değil, günah işleyenlerin sarhoş olmasıdır.

Namaz kılmamak, oruç tutmamak, zekât vermemek, hacca gitmemek gibi farzların terki ile meydana gelen günahlar, şarap içmekten daha büyük günahtır; çünkü din kitaplarında diyor ki:
Haramdan kaçmanın sevabı, farzları yapmanın sevabından daha fazladır. Farzları yapmamanın günahı, haram işlemek günahından daha çoktur.

İçki içen sadece bir haram işlemiş olur. Namaz kılmayan ise, namaz kılmama günahı yanında, farzı terk etme günahı da vardır. İki günah işlemektedir. Diğer bütün farz ve günahlar da böyledir.

Düşünmeli, gıybetçiler, laf taşıyanlar, açık gezenler, hırsızlar, hainler, kibirliler, zaniler, bid’at ehli olanlar ve diğer günahları işleyenler, sarhoş olup yamuk yumuk yürüselerdi, gerçekten ortada ayık insan bulmak zor olurdu.

Eski ümmetlerden, günah işleyenlerin sabahleyin kapısına bu şu günahı işledi diye yazılırmış. İşlediğimiz günahlar bizi sarhoş etseydi, halimiz nice olurdu? Yahut günah işleyince hemen bizi cezalandırsaydı dünyada kaç kişi kalabilirdi ki? Kur'an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
(Eğer Allah, yaptıkları yüzünden insanları hemen cezalandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı kalmazdı. Fakat Allah, onları belli bir süreye kadar erteler.) [Fatır 45]

Allahü teâlâya hamd olsun ki, günahlarımız yüzünden bizi hemen cezalandırmıyor, tevbe etmemize imkân veriyor ve günahlarımızı başkalarına göstermiyor.

Sual:
Bir hoca, (Ömer Hayyam’ın şarap dediği şey zemzem, meyhane dediği mescit ve tekkedir. Onun şiirleri tevil ile anlaşılır) dedi. Hocanın dedikleri doğru mudur?
CEVAP
Bir atasözü: Zırva tevil götürmez. Hayyam, (Atın ölümü arpadan, benim ölümüm de şaraptan olsun, cenazemi şarapla yıkayın) diyor. Cenneti Cehennemi inkâr ediyor, hepsi bu dünyada diyor. Madem hayır şer tanrıdan o halde tanrının bizi sorguya çekmeye hakkı yoktur diyor. Şarabı peygamber haram etti diyor. Zarar vermeyene günah olmaz diyor. Şarapçılar ve ateistler kendilerine delil olarak Hayyam’ın şiirlerini sitelerine koymuşlardır.

Hayyam, eğlence, aşk ve şarap konularına ağırlık vermektedir. Hasan Sabbah’ın yoluna girmiştir. Ahirete ve öldükten sonra dirilmeye inanmaz. (Rehber Ansiklopedisi)

Şiirlerinden bazıları:

Sarhoşken Arabın devesini öldürünce Hamza
Peygamber, şarabı yalnız haram etmiş ona

Bu dünyadan başka bir dünya yok, arama
O var sandığın şey yoktur boşa arama

Ben içerim, ama senin gibi kötülük yapmam
Şaraba taparım senin gibi kendime tapmam.

Cılız karıncalarız, Süleyman değiliz biz
Biz aşka tapanlarız, Müslüman değiliz biz

Sen sorguya çekmeden ben sorgularım seni
Ey Tanrı, hangi günahım için öldürdün beni

Herkes koyu Müslüman dönerken
Biz tam putperest döndük Kâbe’den

Şarap haram olsa da bana göre hava hoş
Hem, bana sorarsanız, haram olan her şey hoş

Seccadeye yatanlar eşek değil de nedir?
Müslüman geçinir ya, gâvurdan da beterdir

Her gün tevbe eder bozarız biz
Sarhoş doğduk, sarhoş yaşarız biz

Kızıl şarap iç solgun yüzüne bir renk gelsin
Şu yaşamına ahenk, işlerin de denk gelsin

Ben şarap ile çalgıda buldum saadeti
Dinim dinsizliktir, bıraktım her ibadeti

Bize yıllanmış şarap size cami kilise;
Sizler cennetliksiniz, cehennemliğiz bizse

Şarap ile yıkayın beni öldüğüm zaman
Tabutumu yapınız üzüm asmalarından