ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SUAL-CEVAB

Günahkârın ibadetleri

Sual: Müslüman olarak ölenlerin sevablarıyla günahları tartılıp, sevab kefesi ağır gelenler doğrudan cennete gireceğine göre, şimdi günah işlesek mesela açık gezsek, içki içsek de, sonra bu günahları telafi edecek kadar hayır hasenat yapsak, çeşme yaptırsak, fakir giydirsek ve daha başka sevablar kazansak, cehenneme girmekten kurtulur muyuz?
CEVAP
Evet, sevab işlemekle cehenneme girmekten kurtulabiliriz; ama haramları karşılayacak çok büyük sevabların olması gerekir. Bin fakir giydirilip doyurulsa, bir vakit namazı kasten kazaya bırakma günahını ödeyemez, bir lira zekât borcunu veya azıcık bir kul hakkını ödemiş olamaz; çünkü farzların yanında nafile sevablar denizde damla değildir. Düşman uçağına tabancayla, tüfekle karşı konulmayıp uçaksavar gerektiği gibi, haramlara da, farzlarla karşı koymak gerekir.

Ayrıca, günah işleyenin iyiliklerine sevab verilmez. Mesela, içki içen bir kimse namaz kılınca namaz borcundan kurtulur; fakat tevbe edip günahı terk etmedikçe, namaz kılanlar için vaat edilen büyük sevablara kavuşamaz; çünkü dinimizde günahtan kaçmak ibadet etmekten önce gelir. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:
(Şarap [alkollü içki] içenlerin, tevbe etmedikçe, namazlarına, oruçlarına, haclarına, zekâtlarına ve sadakalarına sevab verilmez.) [Enis-ül-vaizin]

İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:
Bir farzı kasten yapmayan veya bir haramdan kaçmayan, açıkça günah işleyen kimsenin yaptığı nafile ve sünnetleri kabul olmaz, sevab verilmez. Bir lira zekât vermeyenin milyonlar vererek yaptığı hayratların ve hasenatların hiçbiri kabul olmaz. Yaptığı camilere, okullara, hastanelere, hayır kurumlarına ettiği yardımlara sevab verilmez. (1/29)

Muhammed Hadimi hazretleri de buyuruyor ki:
Günah işlemeye devam edildikçe, taatların, ibadetlerin faydası olmaz. Hiçbirine sevab verilmez. (Berika)

(Faydası olmaz, sevab verilmez) demek farzlar sahih olur, borçtan kurtulursa da, o ibadeti yapmakla hâsıl olacak büyük sevablara kavuşamaz demektir. Haram işlemeye devam edenin ve farz borcu olanın o konudaki nafile ibadetlerine zaten hiç sevab verilmez.