ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SUAL-CEVAB

Cinsiyet değiştirmek

Sual: Cinsiyet değiştirmek caiz midir?
CEVAP
Caiz değildir. Erkeklik organını kestirmekle, silikonla göğüsleri şişirtmekle cinsiyet değiştirilmiş olmaz.