ARA
OSMANLI HİKAYELERİ
 Osmanlılar devletlerini kurarken, din hürriyeti ilkesini temel olarak benimsemiş bir millettir. Avrupada Engizisyon işkenceleri altında inlerken, tüm dinler, Osmanlı idaresinde barış ve huzur içinde yaşamışlardır. İşte sizlere çarpıcı bir örnek:Fatih Sultan Mehmet Rumelideki seferlerine devam ediyordu. Sırbistan sınırların adoğru geldiği sırada Sırp prensi Brandoviç'ten bir mektup aldı. Bu sırada Sırplar, Katolik Macarlarla Osmanlılar arasında kalmışlardı. Sırp prensi Brankoviç, bu iki güçten birine birine tabi olarak kendi hükümdarkığını sürdürmek istiyordu. Ama hangisini seçecekti? Bunu tayin edebilmek için, önce Macar kralı Hünyad'a bir heyet yollayarak sordumuştu:  "Sırbistan idarenize bırakılırsa, sırp milletinin mezhebleri hakkında ne gibi müsaadede bulunacaksınız? "Macar kralı Hünyad bu soruya şu cevabı vermişti: "Sırbistan'daki Ortodoks kiliselerini yıkıp, yerine Katolik kiliseleri inşa ettiririm."
Aynı soruyu Fatih Sultan Mehmed ise şöyle cevaplamıştır:"Her Ortosoks kilisesinin yanı başında bir cami yapılmasına ve buralarda herkesin kendi dinine göre ibadet etmesine müsade ederim . "İşte bu nedenle Hristiyan Sırplar da Osmanlı idaresini benimsemişler ve uzun zaman sadakatle bağlı kalmışlardır 
Tüm İçerikler