ARA
OSMANLI HİKAYELERİ
Kafkasya’yı fethederken Şii Safevi ordularıyla yaptığı meydan muharebeleri ve savunma savaşları sonunda kazandığı muvaffakiyetleriyle dillere destan olan kahraman Özdemiroğlu Osman Paşa İstanbul’a geldiğinde büyük bir coşku ile karşılandı. III. Murad Han bu kahramanı bizzat görüşmek üzere Yalı köşküne davet etti. Paşa huzura girdiğinde Padişah, saray âdetlerini bozarak:“Hoş geldin Osman otur!” dedi. Osman Paşa oturmadı. Ayakta durdu. Padişah tekrar:“Otur Osman!” dedi. Osman Paşa oturdu. Fakat hayâ edip tekrar kalktı. Murad Han dördüncü defa oturmasını ve Kafkasya’daki muharebeleri anlatmasını emredince oturdu ve anlatmaya başladı ve 4 saat devam etti. Urus Hanı nasıl mağlup ettiğini anlattığı sırada Sultan heyecanlanıp sözünü keserek:“Güzel hareket etmişsin Osman” dedikten sonra, üzerinde murassa bir iğne bulunan sorgucunu çıkarıp Osman Paşanın başına taktı.Osman Paşa anlatmaya devam etti. Hamza Mirza’ya karşı kazandığı zaferi anlattığı sırada Sulta yine sözünü kesip:“Bunların semeresini toplayacaksın” diyerek belindeki murassa hançeri çıkarıp Osman Paşanın beline taktı. İmamkulu Hanın Gence önündeki hezimetini anlatırken, Murad Han ilk önce verdiğinden daha kıymetli murassa bir iğne bulunan sorgucunu çıkarıp Paşanın aşına taktı.Nihayet Özdemiroğlu, Kırım Hanına karşı Kefe’de birkaç bin kişiyle nasıl mücadele ettiğini ve hanın yakalanarak cezalandırıldığını anlatıp sözlerine son verince Murad Han, gözyaşlarına hakim olamayarak ellerini açıp:“İki cihanda  yüzü ak olsun. Her nereye gidersen muzafferiyet arkadaşın olsun. Cennet’te nâmdaşın Hazret-i Osman ile bir köşkte  ve bir sofrada beraber bulun. Bu dünyada uzun müddet şeref ve iktidar ile yaşa!” diyerek dua etti.
 
Tüm İçerikler