ARA
OSMANLI HİKAYELERİ
 Osmanlı devletinin askeri ve ekonomik sahalarda gerilemeye başladığı bir devirde hükümdar olan Sultan I.Abdülhamid, ilerleyen yaşlarında tahta çıkmıştı. O yaşlarına kadar okumuş, bilhassa yabancı yayınları takibetmiş ve Avrupa devletlerindeki teknik ve askeri saha lardaki ilerlemelerden haberdar olmuştu. Padişah olunca en yakın arkadaşı Mehmed Paşayı Sadrazam yaptı. Fakat kısa bir süre sonra o vefat edince Halil Hamid Paşayı Sadrazamlığa getirdi. Ona da, Avrupa’ nın teknolojisini, bilhassa askeri sahadaki yenilikleri incelemesini ve Osmanlı Ordularının da aynı şekilde yetiştirilmesi emrini verdi. Halil Hamid Paşa hemen harekete geçerek, Fransa’dan uzmanlar getirterek 20 Ekim 1784 tarihinde İstihkam Okulunu açtı. İki ay sonra padişahın huzuruna çıkarak:-Padişahım, İstihkam Mektebinde yetişen talebeler çeşitli aletler kullanarak tatbikat yapacaklar. Görmenizde fayda mülahaza ediyorum.-Gelip göreceğim. Padişah hemen hazırlanıp tatbikat sahasına gitti. Tatbikatı görünce Halil Hamid Paşa’ya:-Avrupa’dan çok geride kalmışız. Sadece İstihkam mektebi açmakla iş bitmez. Orduyu her sahada Avrupa seviyesine getirmemiz lazımdır. Lüxemburg Dükalığı ordusu topçuluk sahasında ileri gitmiş tir. Oradan da uzman getirin. Bu emir üzerine Halil Hamid Paşa Lüxemburg’a adamlar gönder di ve yapılan müzakereler sonunda Baron de Tott başkanlığında askeri bir heyet İstanbul’a geldi. Baron, Halil Hamid Paşa’ya:-Emrime 200 kişi verin, Rodos ve Girit adalarında bunlara talim yaptırayım. Sonra da onlar sizin askerinizi yetiştirirler.Baron de Tott’un, topçuluk eğitimlerini İstanbul’da değil de Girit ve Rodos’ta yaptırmak istemesi Bâb-ı Âlî’de kuşku ile karşılandı ve müsaade edilmedi. Haliç’te, Camialtı civarındaki Mühendishane tahsis edilerek burada ilk topçu okulu eğitime başladı.
 
Tüm İçerikler