ARA
OSMANLI HİKAYELERİ
 Fatih Sultan Mehmed Han, oğulları Bayezid ile Mustafa Çelebi’ye, 1457 yılında, Edirne’ de Meriç nehri üzerindeki adada bir sünnet düğünü yaptırdı. Bu düğünü Âşıkpaşa zade şöyle anlatır;O zaman, Bayezid Amasya’da, Mustafa da Manisa’da idi. Onları getirtti ve düğüne başlandı. Etrafa ağırlıklarla davetçiler gönderildi. Bütün sancak eyleri ve her şehrin uluları ve ileri gelenleri geldiler. Edirne’nin çevresinde konakladılar. Nice günlük yollar düğüncülerle doldu. Padişahın otağı adaya kuruldu. Fatih Sultan Mehmed Han’ın oraya devletle geldikten sonra bütün davetliler adaya çağırıldı. Önce âlimler geldi. Sonra diğer davetliler kısım kısım geldiler. Tören, hafızların Kur’ân-ı Kerim okumalarıyla başladı. Sonra ilahiler ve kasideler okundu. Daha sonra da sofralar kurularak yemekler yenildi, şerbetler içildi. Bundan sonra padişah, bütün davetlilere ihsanlarda bulundu. Herkesin önüne tepsiler içinde hediyeler getirildi. Âlimlere ve devlet adamlarına hil’atler giydirildi. Ertesi gün dervişler davet edildi. Onlara da gereği gibi hürmet olundu. Padişahın ihsanları onlara da yetişti. Bunlar da fukara kanunu üzere hürmet ve temennalarını göster diler. Bu, padişaha gayet hoş geldi.Üçüncü gün de beyler davet edildi. İkramlar yapıldı. Yenildi, içildi, ihsanlarda bulunuldu. Atlar üzerinde oyunlar oynandı ve birincilere ödüller verildi. Her padişah kurduğu derneği, kendi değerini göstermek için yapar ki, ululuğunu göreler. Bu padişah dahi, ululuğunu eksiksiz gösterdi. Âlimler, dervişler ve başkaları hep hoşnut gittiler.”
Tüm İçerikler