ARA
OSMANLI HİKAYELERİ
 1762 yılında Prusya kralı II. Frederik, Fransa, Avusturya ve Rusya ile harp halindeydi. Frederik, Osmanlı devletinden yardım istedi. Sadrazam Ragıb Paşa, yardım etmeğe niyetli değildi. Devrin padişahı III. Mustafa, Ragıb Paşa’ya kızarak:
“Bre Lala, ne düşünürsün? Eğer para lazımsa Edirnekapı’dan Rusçuk’a kadar altın döşeye bilirim” dedi. Ragıb Paşa da:“Devlet-i Aliyyemiz eskiden beri yapmış olduğu savaşlarda bir muharip aslan olduğunu düşmanlara göstermiştir. Fakat şimdiki halde tırnakları aşınmış, dişleri dökülmüştür. Muharebe esnasında düşman bu halimizi anlarsa vaziyet müşkil olur. Bırakalım bu aslan istira hat etsin” cevabını verdi.
Tüm İçerikler