ARA
OSMANLI HİKAYELERİ
 Sultan II. Abdülhamid Han, dostluk ve ittifak kurmak için Alman İmparatoru Kaiser Wilhelm’i İstanbul’a davet etmişti. II. Wilhelm ve İmparatoriçeyi getiren zırhlı ile beraberin deki savaş gemileri Çanakkale Boğazına gelince Âsâr-ı Tevfik ve Feth-i Bülend zırhlıları tarafından karşılandı. Padişah, Dolmabahçe Sarayının mermer rıhtımında misafirlerini karşıladı. Burada İmparatorla bir müddet görüştükten sonra onları akşam yemeğine Yıldız Sarayına davet etti. Misafirler Dolmabahçe sarayından, kalacakları köşke hareket ettiler.  Akşam saatinde de hizmetlerine tahsis edilen saltanat arabalarıyla Yıldız Sarayına hareket edildi. Yollarda binlerce İstanbullu, İmparatora sevgi gösterisinde buluyordu. Saraya geldiklerinde yine padişah tarafından merdivenlerde karşılandılar. Sultan Abdülhamid han onlara Hânedân-ı Âl-i Osman nişanlarından ikisini ayrı ayrı taktı. İmparatoriçeye ayrıca, hanımlara mahsus Şefkat nişanının murassası verildi. Daha sonra ziyafet salonuna geçildi. Burada İmparator şerefine verilen ziyafete bir çok yabancı büyükelçi ve devlet adamı da davetliydi. Padişahın ve İmparatorun şerefine şampanya kadehleri kaldırılıyor, fakat Abdülhamid Han kadehi yalnızca kaldırıp sonra masaya bırakıyordu. Gece boyunca bütün İstanbul, rengarenk havai fişeklerle gündüz gibi aydınlanıyordu. O haftaki Cuma  selamlığından sonra İmparator şefefine 1. Ordu-yu hümayunun 2. Fırkası (tümeni) tam mevcuduyla resm-i geçit yaptı. İmparator, askerin elbisesinin yeniliği, kumaşı nın kalitesi ve temizliği ile techizatının mükemmelliği karşısında hayran lığını ifade etti. Sultan II. Abdülhamid Han’ı ziyaret gelenler, yalnızca Alman İmparatoru ile İmparatoriçesi değildi:Ondan daha önce, Ekim 1876’da Brezilya İmparatoru II. Pedro ile İmparatoriçe Theresa, daha sonra da kızları Prenses İnfante Donna İzabella da padişahı ziyaret etti. Bu tarihten sonra İtalya Kralı III. Vittorio Emanuelle 29 Temmuz 1900’de sultanı ziyaret etti.Ayrıca İngiltere Kralı VII. Edward, daha Galler Prensi iken eşi Alexandra ile birlikte, ondan sonra kral olan V. George’da, henüz üsteğmen iken eşi ile birlikte Sultanı ziyarete gelenler arasında idiler.
Tüm İçerikler