ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Zileli olan Abdurrahmân Efendi, Kastamonu’ya gelerek Şeyh Şâbân-ı Velî tekkesinde Mustafa Çelebi Efendiden dersler aldı. 1660’da Şeyh Mustafa Çelebi’nin vefâtı üzerine Şâbân-ı Velî tekkesinde irşâd makâmına oturdu. Bir taraftan talebe yetiştiriyor, diğer taraftan halka vaaz ve nasîhatler vererek Allahü teâlânın emir ve yasaklarını bildirmeye devâm ediyordu.
Abdurrahmân Efendi, sabah namazını kılar, kuşluk vaktine kadar talebelere ders verirdi. Sonra evine gider, öğle namazı vaktinde tekrar gelip namazı kıldırırdı. Namazı kılınca bir saat halka vaaz ve nasîhat eder sonra talebelerine ders vermeye devâm ederdi. “Size dahî mâlum olsun ki!..”
Abdurrahmân Efendi 13 sene Şeyh Şâbân-ı Velî tekkesinde insanlara doğru yolu göstermekle meşgûl oldu. 1673 senesi içerisinde vasiyetnâmesini yazarak Amasya’da bulunan ve orada halkı irşâd etmekte olan Şeyh İbrâhim Efendiye gönderdi. Vasiyetnâmenin özeti şu şekildedir:
“Ey benim aziz kardeşim Hâfız İbrâhim Efendi! Size dahî mâlum olsun ki biz zâhirî olarak hacca gitmeye niyet edip onun tedâriki ile meşgûl iken, bir seher vaktinde gaipten bir sedâ geldi. ‘Hazır ol mânevî hacca gitsen gerektir’ denildi. Biz cenâb-ı Hakk’ın emrini beklemekte iken Recep ayının yirmi yedinci gecesi ki Mîrâc Gecesi ruhlar âleminde geziyorduk. Resûl-i ekrem Mîrâca giderken bindiği Burak’a binmiş olarak geldiler. Bizi de terkisine aldılar ve gittik. Levh-i mahfûzun yanına varınca; ‘Siz burada eğlenin, bundan öte izin yoktur’ buyurdular. Levh-i mahfûza nazar eyledik, baktık ki kendimizin Şâban ayında dünyâ evinden âhirete gideceğimizi, sizin de Şâban Efendi Tekkesinde şeyh olacağınızı gördük... 

“Bu fakîre duâ eyle!..”
Ey benim kardeşim! Hemen fakîre duâ eyle ve duâdan unutmayıp tekkede meşgâle ve mücâhede Allahü teâlânın dînini yaymakla meşgûl olup gayret kemerini yedi yerden kuşanıp ve benim evlatlarımı dahi gözden ve gönülden çıkarmayınız. Bize lâzım olan hakkı tebliğ eylemektir...”
Şeyh Abdurrahmân Efendi bu vasiyetnâmeyi İbrâhim Efendiye gönderdikten sonra yazdığı gibi Şâban ayında hayâta gözlerini kapadı. Kastamonu’daki Şâbân-ı Velî hazretlerinin türbesine defnolundu.
Tüm İçerikler