ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Velîd bin Velîd, Eshâb-ı kirâmdandır. Medine’de h. 8 (m. 629) senesinde vefât etti. Bedir gazâsında müşriklerin safında harbe katıldı. Müşrikler bu harpte yenilince, O’nu Abdullah bin Cahş esir aldı. Medine-i Münevvere’ye getirdi. Kardeşlerinden henüz müşrik olan Hâlid bin Velîd ile Hişam bin Velîd, O’nu esâretten kurtarmak üzere Medine’ye geldiler... 
KURTULUŞ AKÇESİ OLARAK...
Abdullah bin Cahş (radıyallahü anh) fidye-i necât (kurtuluş akçesi) istedi. Babalarının yüz dinar kıymetindeki kılıcı, zırhı ve miğferi karşılığında anlaştılar... 
Kardeşleri, Velîd bin Velîd’i esâretten kurtarıp, Mekke’ye yola çıktılar. Fakat Velîd, Mekke yolu üzerinde Medine’ye dört mil mesafedeki Zü’l-Huleyfe’de onlardan ayrılıp, Resûlullah Efendimizin yanına döndü. İmân edip, Eshâb-ı kirâmdan oldu... 
***
Hazreti Velîd, Müslüman olduktan bir müddet sonra Mekke’ye kardeşlerinin yanına gelmişti. O Zaman Hâlid bin Velîd, “Madem, Müslüman olacaktın. Kurtuluş fidyesi ödemeden olsaydın? Babamızdan kalan hâtırayı elimizden çıkardın. Niçin böyle yaptın?” diye sorunca, ona, “Kureyşlilerin esârete dayanamadı da Muhammed’e tâbi oldu demelerinden korktum” cevabını verdi... 
Kardeşleri O’nu Mahzum oğullarından bazı Müslümanlarla, Iyaş bin Ebî Rebîa ve Selleme bin Hişam’ın (radıyallahü anh) yanına hapsettiler. İmân ettiği için senelerce hapis yattı. İslâmiyetin azılı düşmanlarından amcası Hişâm ile müşrik akrabalarından çok zulüm ve işkence gördü. Resûlullah Efendimiz müşriklerin zulmüne uğrayan Iyaş bin Ebî Rebîa ile Ebû Selleme bin Hişâm ve kendisi için şöyle duâ ettiler. 

HAPİSHANEDEN KAÇTI...
“İlâhî! Velîd bin el-Velîd’i, Selleme bin Hişâm, Iyaş bin Ebî Rebîa’yı (küffâr elinde bunalıp) zaif (ve aciz) görülen diğer mü’minleri kurtar. İlâhî! Mudar’ı (Kureyş) daha beter (çok kötü) çiğne. Bu yılları Yûsuf’un yıllarına benzet.” 
Velîd (radıyallahü anh) Resûlullah Efendimizin duâsı bereketiyle bir fırsatını bulup, bağlı bulunduğu yerden kaçtı. Medine-i Münevvere’ye gelip, Resûlullah Efendimiz ile buluştu... 
Velîd bin Velîd hazretlerinin, Mekke’ye tekrar gidip, hapis arkadaşlarını nasıl kurtardığını ve Peygamber efendimiz tarafından övülen şehadetini de yarın anlatalım inşallah...
Tüm İçerikler