ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 İkinci Bâyezîd Han Venediklilerin elinde olan ve Akdeniz’deki Osmanlı hâkimiyetinin kurulmasına engel teşkil eden Lepante (İnebahtı) ve Navarin limanlarıyla, Modon ve Koron kalelerini bir an önce fethetmek istiyordu... Sultan İkinci Bâyezîd Han karadan, Kaptan-ı derya Küçük Dâvûd Paşa da denizden 270-300 parçadan kurulu donanma ile 1499 yılı baharında Gelibolu’dan hareket etti. Devrin meşhur denizcilerinden; Kemâl, Burak, Kara Hasan ve Herek Reisler de aralarına katılmışlardı... “Emrin başım üstüne ağam”
Osmanlı Donanması şafak sökmeden Porto-Longa limanından çıktı. Çok geçmeden Sapienza adası civarında görünen düşman donanmasıyla öncüler savaşa tutuştu. Kararlaştırıldığı gibi Burak Reis’in gemisi ayrılarak düşman gemilerinin arkasına sarkma manevrasına girişti. Fakat etrafı bir anda düşman gemileriyle sarıldı. Burak Reis, kendisinden çok güçlü ve daha sür’atli olan düşman gemilerinin arasından sıyrılamayacağını anlayınca, yakın muharebeyi seçip, en yakın arkadaşı Kara Hasan’a seslendi:
“Yiğit kardeşim Kara Hasan! Çabuk leventlerimizi hazırla! Göze göz, dişe diş çarpışacağız!” Kara Hasan; 
“Emrin başım üstüne ağam” dedi.
Burak Reis, saldıran düşman gemilerine ateşe başlayınca onlar da karşılık verdiler. Dört gemi bir gemiye karşı bir süre muharebe etti. Nihayet üç düşman gemisi Burak Reis’in gemisine rampa etti. Kancalı halatla birbirine sıkı sıkıya bağlandılar. 

Kanlı bir muharebe başladı...
Osmanlı donanması diğer düşman gemileriyle muharebeye girişmiş olduğu için Burak Reis’e yardım edemedi. Kancalı halatlarla birbirine sıkı sıkıya bağlanan bu dört gemi efradı arasında saatlerce süren kılıç, balta ve balyozla kanlı bir muharebe başladı. Kalyonlar yok olduğu takdirde, Venedik sevk-i idâresinin de bozulacağını anlayan Burak Reis, kendi gemisinin barutluğunu ateşlemeye karar verdi. Leventlerine son defa şöyle seslendi: 
“Haydi yiğitlerim! Son nefesimize kadar vuruşacağız...”
Kara Hasan Reis, aldığı emir üzerine gemiyi neft ile tutuşturdu. Şiddetli rüzgâr sebebiyle yangın, düşman gemilerini de sardı. Neticede gemilerin hepsi alev alarak infilak ettiler. Burak Reis ve leventleri, kendilerini feda ederek büyük bir deniz zaferinin kazanılmasını sağlamışlardı. Ruhları şâd olsun...
Tüm İçerikler