ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Muhammed aleyhisselamın İslâmiyeti cihâna yaymak için kullandığı tebliğ vasıtalarından biri de çevre ülkelerin devlet başkanlarına yazdığı mektuplar ve gönderdiği elçilerdir. Bizzat gitmeye imkân bulamadığı bölgelerin insanlarına mektuplar ve elçiler göndererek tebliğ vazifesini noksansız bir şekilde îfâ etmiştir. Sevilen bir kimse idi...
Resûlullah Efendimiz, Mekke döneminde de bir kısım mektuplar göndermiştir. Temim Kabilesinden yaşlı bir zat olan Eksem bin Sayfi, Araplar arasında sevilen bir kimse idi. Resûlullahın davet ettiği şeylerin mahiyetini öğrenmek istiyordu. Bu maksatla Resûlullah’tan İslâmiyet hakkında mektupla bilgi istemiştir. Peygamber efendimiz de onun mektubuna şöyle cevap vermiştir: 
“Allah’ın Resûlü Muhammed’den Eksem bin Sayfî’ye...
Allah’ın selâmı üzerine olsun. Allah’a olan hamdimi sana bildiririm. Allah bana, “Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh” dememi ve insanlara bu sözü tebliğ etmemi emrediyor. Bütün mahlûkât ve hükümranlık Allah’a âittir. Her şey O’nundur. Allah onları yaratır, öldürür ve âhirette tekrar diriltir. Şüphesiz dönüş O’nadır. Peygamberlerin mesajını size ilettim. Büyük haberden elbette sorulacaksınız. Bir süre sonra onun haberini elbette öğreneceksiniz...” 

“Kavminden iki kişi gönder”
Mektubu okuyunca kalbine Resûlullahın sevgisi düşen Eksem bin Sayfî, Muhammed aleyhisselamı bizzat, gidip görmek istedi. Kavmi onun gideceğini duyunca, “sen bizim büyüğümüzsün, hafîflik yapma. Kavminden iki kişi gönder, gidip o Resûlün ahlâkını, sözlerini, hâllerini görüp gelsinler” dediler. 
O da öyle yaptı. Kavminden iki kişiyi gönderdi. Onlar gidip dönünce, Resûlullahın hâllerini bir bir anlattılar. Bunun üzerine kavmine, şöyle vasiyet etti: 
“Ona îmân etmekte önce davranan dünyâda ve âhirette azîz ve muhterem olur!..” 
Kendisi bunları söyledikten kısa bir süre sonra vefât etti...
Tüm İçerikler