ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Sûmâme bin Üsâl, Mekke ile Medine arasında, Yemâme mıntıkasında ikâmet eden Benî Hanîfe kabilesinin reîslerinden idi. Bir ara, Peygamber efendimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) huzûrlarına gelip, öldürme teşebbüsünde bulundu. Bunun üzerine Resulullah efendimiz onun kanının akıtılmasını mubah kıldı... MEKKELİ MÜŞRİKLER ZORDA!..
Hicretin altıncı yılı başlarında, Sûmâme bin Üsâl, Medine yakınlarına gelmişti. Burada yakalayıp, Peygamber efendimizin huzuruna getirdiler. Orada tövbe edip Müslüman oldu ve Resulullah efendimiz de onu affettiler.
Sûmâme hazretleri iman ettikten sonra tekrar Yemâme’ye gitti. Yemâme halkının, Mekke’ye erzak göndermelerine mâni oldu. Bu yüzden Mekkeli müşrikler çok sıkıntıya düştüler. Bu sebeple Resûlullah efendimize mektûb yazıp, çektikleri sıkıntıları ve erzak gönderilmesine müsâade edilmesini bildirdiler. Hatta, Ebû Süfyân Medine’ye kadar gelerek, Peygamber efendimize “Sen âlemlere rahmet olarak gönderildiğini söylüyorsun” diyerek bu husûsta müracaatta bulunup, hallerini uzun uzun anlattı. Resûlullah da müşriklerin bu talebleri üzerine Yemâme halkının, Mekkelilere, yiyecek göndermelerine mâni olmaması için Sûmâme hazretlerine yazı gönderdi. Bu yazıda “Kavmimle, yiyecekleri arasından çekil, Yemâme’den Mekke’ye erzak gönderilmesine mâni olma” buyuruluyordu. Hazreti Sûmâme de bu emre uyarak, engel olmaktan vazgeçti...

MÜRTEDLERLE SAVAŞAN ORDU...
O günlerde Alâ bin el-Hadramî komutasında İslâm ordusu, Bekir bin Vâil kabilesi içinde çıkan ve etrafına bir hayli adam toplamış olan Hatam isimli mürtedin üzerine yürüdü. Sûmâme bin Üsâl da bu orduya katıldı. Bahreyn hükümdârlığına seçilen Münzir bin Nu’man da Hatam’ın tarafına geçmişti. Diğer müşrik ve mürtedler de onun tarafında yer aldılar. İki taraf, şiddetli ve uzun süren muharebeler yaptı. Müslümanlar harbi kazandılar. Ganimetin beşte biri ayrıldıktan sonra, geri kalan, mücâhidler arasında taksim edildi. 
İbn-i İshâk şöyle rivâyet eder: Sûmâme hazretlerine ganimet taksiminde, bir elbise düşmüştü. Bu elbise, Kays bin Sa’lebe kabilesinin ileri gelenlerinden birine aitti. Sûmâme hazretleri, muharebenin zaferle sona ermesinden sonra, memleketine giderken bu kabilelerden bazıları hazreti Sûmâme’nin kendisine, elbisesi düşeni öldürüp, soyarak aldığını zannettiler. Bu yüzden Sûmâme’yi şehîd ettiler...
Tüm İçerikler