ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Zamanımızın ilim adamlarından olan Ahmed Davudoğlu, Bulgarca ve Arapça bilirdi. İslamiyeti içeriden yıkmaya yönelik, dinde reformculuk ve mezhepsizlik fitnesine karşıydı. Bu fikirleri ortaya atan Cemaleddin-i Efgani, Abduh ve onların yolunda giden günümüz mezhepsizlerine ilmi cevaplar vermiştir. Böyle kimselerin yeterli dini tahsil görmediklerini, etrafın propagandalarına aldandıklarını yazılarında belirtmiştir. “Çocuklara dinlerini öğretin!”
Ahmed Davudoğlu Hocaefendi vefat ederken şunları vasiyet etti: 
“Her şeyden evvel ilk vazifemiz imanımızı ve çoluk çocuğumuzun imanlarını temin ve muhafaza olmalıdır. Ondan sonra onun icaplarını birer birer yerine getirmeğe gayret ediniz. Müslüman, kulluk edeceğine Allah’ına söz veren insandır, bu sözü verip de ona kulluk etmeyen yalan söylemiş, hilebazlık etmiş olur ki, karşılığında cezayı hak eder. Çocuklarınıza dinlerini mutlaka öğretin! İbadetlerini yerli yerince bilerek tatbik etsiner! Onları İslam adab ve terbiyesi üzerine yetiştirin! Bu vazifeleriniz, ta çocuk dünyaya geldiği andan başlar ve hayatınız müddetince devam eder. İlk yapacağınız iş, ona bir Müslüman adı koymaktır. 5-6 yaşlarına girince namaza alıştırın! Kur’an okumayı asla ihmal etmeyin. Yediğimiz ve yedirdiğimiz lokmaların haram mı helal mi olduğuna dikkat ediniz! 
Kız çocukların terbiyesine hususi itina gösterin! Bugün Batı taklitçiliği çok tehlikeli bir hal almıştır. (Her kim bir kavme benzerse, o da onlardandır) buyurmuşlardır. 

“Beni hayır duadan unutmayın!”
Tedrisat sıralarında, talebeye yaptığım tavsiyeleri burada da tekrarlıyorum. Sakın Ehl-i Sünnet ve Cemaat yolundan ayrılmasınlar! Zira bu takdirde kendilerine hakkımı helal etmem! Talebeme ve diğer ihvanı dinime şahsi vasiyetim şudur ki: Hayatımda Cenabı Haktan benim için hüsnü hatime, mematımda da af ve mağfiret dilesinler, beni hayır duadan unutmasınlar, vefatımı duyanlar cenaze namazıma koşsunlar. Buralarda ölürsem Eba Eyyubu’l-Ensari hazretlerinin kabristanına defnolunmamı vasiyet ederim. Cenazemde bid’atlara yer verilmemesini isterim. Vârislerim imkân bulurlar da, devrimi yaptırırlarsa memnun olurum. Bütün din kardeşlerim ahiret haklarını bana helal etsinler! Allah cümlesinden razı olsun...”
Tüm İçerikler