ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Muteber kitaplarda buyuruluyor ki: Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem Efendimizin ismini işitenin ömründe bir defa salevat getirmesi farz, okuyunca, yazınca, söyleyince ve işitince ilkinde söylemek vacib, tekrarında müstehabdır. Salevatın çeşitleri çoktur. Namazların son oturuşunda okunan salli barikler salevattır. “Allahümme salli alâ Muhammed ve alâ âli Muhammed” en kısa salevattır... “SALEVAT SIKINTILARI GİDERİR...”
Peygamber (sallallahü aleyhi ve sellem) efendimize salevat-ı şerife getirmenin fazileti çoktur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: 
“Cebrail aleyhisselam ‘Sana kim salevat okursa 70 bin melek ona salât okur. Meleklerin salât okuduğu kimse Cennet ehli arasına girer’ dedi. İşi güçleşen salevat okumayı çoğaltsın! Çünkü salevat, bütün sıkıntıları giderir, rızıkları artırır, işlerin hayırla bitmesini sağlar. Salevat Sıratta nur, salevat okuyan da nur ehli olur. Nur ehli olan da Cehennem ehli olmaz.”
“Her kim günde yüz defa salevat-ı şerife okursa, kıyâmet gününde güneşin sıcaklığından kurtulup Arş’ın gölgesi altında benimle berâberdir. Ve her kim benim için bir salevat-ı şerife getirirse, rahmet melekleri onun günahlarının affolması için duâ ve istiğfar ederler.”
“Kim bana bir kere salat ederse Allah ona on salat eder, onun on günahını siler, onun on kat derecesini artırır.”
“İnsanlardan bana en yakın olanı, bana en çok salevat getirendir.”
“Her cimriden daha cimri olan adam ben yanında anılıp da üzerime salat getirmeyendir.”
“Kim kabrimin yanında bana salat ederse ben onu işitirim. Kim uzakta bulunarak üzerime salat getirirse o bana ulaştırılır.”
“Cuma günü benim üzerime salatı çoğaltın, zira sizin salatınız bana o gün arz olunur.”

ONU CENNETTE GÖRDÜ!..
Takva ehli, ibadetine düşkün bir zatın, işi gücü günah işlemek olan bir komşusu vardı. Bu günahkâr komşu vefat etmişti. Salih komşusu onu rüyasında gördü. Günahkâr olarak tanıdığı komşusu cennetteydi. Hayretle sordu:
- Sen buraya nasıl geldin? Komşusu cevap verdi:
- Ben bir gün hadîslerden bahseden bir âlimi dinliyordum. Ondan şunu duymuştum “Kim yüksek sesle salevat okursa cennete girer.” O sözün tesiriyle sesimin çıktığı kadar bağırarak salevat getirdim. Benim tesirim altında kalan cemaat da, hep birden salevat getirdiler. Bunun sebebiyle Allahü teala hem beni, hem de benimle beraber salevat getiren o cemaati affetti.
Tüm İçerikler