ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Dün bahsettiğimiz gibi, insanları kendine taptıran zalim hükümdar, bu sefer de dininden dönmezse gencin başını kestirecektir...
Delikanlı hükümdarın huzuruna getirilir. “Dininden dön” teklifini reddeder. Hükümdar onu yakın adamlarına vererek: 
“Onu falan dağa götürün, dağın tepesine çıkarın, dininden dönerse serbest bırakın, yoksa aşağı atın” der. 
“BENİ ONLARDAN KORU ALLAHIM!”
Yola girerler. Uzun ve yorucu bir günün sonunda dağın tepesine ulaşırlar. Genç: 
“Allahım, nasıl dilersen beni onlara karşı sen koru” diye dua eder. 
Dağ sarsılır. Delikanlının dışında hepsi yuvarlanıp gider. Delikanlı döner Hükümdara gelir. Hükümdar sorar: 
“Seninle beraber gidenlere ne oldu?” 
“Allahü teala beni onlara karşı korudu.”
Hükümdar bu sefer onu bir başka gruba teslim eder ve; 
“Bunu bir gemiye bindirin, denizin ortasına getirin ayağına taş bağlayın, dininden dönerse serbest bırakın, yoksa denize atın” der. 
Genç; “Allahım, nasıl dilersen beni onlara karşı sen koru” diye dua eder. 
Gemi onlarla beraber altüst olur. Delikanlının dışında hepsi boğulur. Döner. Hükümdar: 
“Seninle beraber gidenlere ne oldu?”
“Allahü teala beni onlara karşı korudu. Sana emrettiğimi yapmadıkça beni öldüremezsin.”
“Nedir o?”
“Halkı, geniş bir meydana toplayacaksın, beni de hurma dalına asacaksın. Sonra ok torbamdan bir ok al, yayın tam ortasına yerleştir, daha sonra bağırarak “Delikanlının Rabbi olan Allah’ın adı ile” de, sonra at. Sen, böyle yaptığın takdirde beni öldürebilirsin” der. 
Halk meydana toplanır. Denildiği şekilde yapılır. Ok atılır. Delikanlı ruhunu teslim eder... 

“EY ANNECİĞİM, SABRET!”
Bütün bunlara şahit olan halk; 
“Delikanlının Rabbine iman ettik” derler. 
Hükümdarın adamları gelerek;
“Çekindiğin oldu, halk iman etti” derler. Hükümdar;
“Hemen hendekler açın. İçinde ateşler yakın. Kim dininden dönmezse ateşe atın”
Emir yerine getirilir. Sonunda kucağında çocuğu ile birlikte bir kadın gelir, ateşe düşmemek için bir an durur, sendeler. Kucağındaki çocuk dile gelir:
“Ey anneciğim sabret. Çünkü sen hak din üzerinesin.”
Bunun üzerine kadını ateşe atarlar... Evet, o gencin ölümü, oranın halkının imanla ahirete gitmelerine sebep olur...
Tüm İçerikler