ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Onsekizinci Osmanlı Sultanı İbrahim Han’ın babası I. Ahmed Hân, annesi Mahpeyker Kösem Sultan’dır. Ağabeyi IV. Murad’dan sonra tahta geçen İbrahim Han’ın yaptığı ilk icraatlarından biri, Emir-Gûne adlı İran asıllı bir Şii’yi öldürtmek oldu. Çünkü bu adam, Osmanlı Sarayına içki, kumar, eğlence gibi kötülükleri sokmaya çalışıyordu. İşte bu adamın taraftarları Sultan İbrahim Han’a “Deli” adını taktılar. Ne yazık ki, bugün bile bazıları, Sultan İbrahim’e “Deli” diyor. Halbuki ondan yüzlerce yıl sonra yaşamış Rus Çarı Petro, gerçekten deli idi. Yaptığı hizmetlerden dolayı, milleti ona “Büyük Petro” demiştir...
 Ayasofya Camii’nde medfun
Sultan İbrahim Han, gerçekten çok akıllı bir padişahtı. İlk saltanat yıllarında, milletin kıtlık çekmemesi için, maliyeyi düzeltti. İsrafın önlenmesi için, fermanlar çıkarttı. İzinsiz yıktırılan kiliseler bile, yeni baştan onarıldı. Azak Kalesi geri alındı. Kaptan-ı Deryâ, Hanya Kalesini aldı. Sonra Girit Serdârı, Deli Hüseyin Paşa oldu. Büyük zaferler kazandı...
Sultan İbrahim Han, 8 ağustos 1648 tarihinde tahttan indirildi. On gün sonra da “mazlum İbrahim Han’ı boğarak şehit ettiler”. Evliyâ Çelebi, böyle yazar. 32 yaşını 9 ay 3 gün geçmiş idi. Ayasofya Camii’nde, amcası Sultan Mustafa’nın yanında medfundur... 
Cellad Kara Ali, Sultan İbrahim’i idam etmek için odasına girince padişahın şaşkın bakışlarla;
-Beni göz göre göre öldürüyorlar, benim iyiliğimi görenlerden bana acıyanınız yok mu? dedi. 
Cellad Kara Ali bile bu yalvarma karşısında insafa gelmiş ve oradan kaçmıştır. 
Sadrazam Sofu Mehmet Paşa, Kara Ali’yi saklandığı yerden bulup çıkarmış ve döve döve Sultan İbrahim’i boğdurtmaya götürmüştür. 

“Takdir-i ilahi böyleymiş...”
Bu arada Sultanı tahttan indirmek için fetva veren Şeyhülislam Abdurrahim Efendi de, Sultan İbrahim’in öldürülmesini isteyenler arasında idi. Padişah Şeyhülislama acı acı bakıp şöyle dedi:
-Yusuf Paşa bana senin için fettan derdi de inanmazdım. Seni öldürtmemi kaç defa istedi ise de ben öldürtmedim. Takdir-i ilahi, meğer sen beni öldürtecekmişsin. Beni ne hüküm ile öldürtürsünüz zalimler?..
Bunlar Sultanın son sözleri oldu, Cellad Kara Ali üzerine çullanarak onu şehid etti...
Tüm İçerikler