ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Sa’d bin Mu’âz hazretleri, Eshab-ı kiramın meşhurlarındandır. Muhammed aleyhisselâmın bi’setinin onuncu yılı başlarında Medîne’den gelen 12 kişi, Peygamberimizle görüşüp Müslüman oldular. “Birinci Akabe Bîatı” denilen bu görüşmeden sonra, Peygamber efendimiz, Kur’ân-ı kerîmi ve İslâmiyeti öğretmek üzere, Mus’ab bin Umeyr’i Medîne’ye gönderdiler... Çok kan kaybediyordu!..
Mus’ab bin Umeyr Medîne’de fevkalâde bir gayretle çok kimsenin Müslüman olmasını sağladı. Faaliyetlerini yürütmek üzere Sa’d bin Mu’âz’ın teyzesinin oğlu olan Es’ad bin Zürâre’nin evine yerleşmişti. Bu sebeple Sa’d bin Mu’âz, o zaman Araplar arasında akrabaya karşı hakâretten kaçınmak âdet olduğu için bu işe mâni olma teşebbüsünde de bulunamadı. 
Mus’ab bin Umeyr, Sa’d bin Mu’âz’a önce İslâmiyeti anlattı. Dinin esaslarını açıkladı. Sonra tatlı ve güzel sesiyle Kur’ân-ı kerîmden bir miktar okudu. O da Kelime-i şehadeti söyleyerek Müslüman oldu...
Sa’d bin Mu’âz hazretleri, Hendek Savaşında şehid oldu. Savaş sırasında İbni Araka adlı bir müşrikin attığı ok ile kolundan yaralandı. Ok, atardamara isabet ettiği için çok kan kaybetti. Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) mescidde bir çadır kurdurarak Sa’d’ı oraya yatırdı. Beni Eslem kabilesinde Refide’yi de onun tedavisine memur etti. Kendisi de savaş arasında çadıra gelir, onu ziyaret ederlerlerdi. Nihayet yarası ağırlaşıp durumu ciddileşince Resulullah (sallallahü aleyhi ve sellem) efendimiz oraya geldi ve Mu’az’ı kucaklayıp;
“Yâ Rabbi! Sa’d senin rızan için senin yolunda cihad etti. Resulünü de tasdik etti. Ona kolaylık ihsan eyle!” diye dua ettiler. 

“Reislerin en iyisi idin”
Onun bu sözlerini duyunca gözlerini açtı ve;
-Yâ Resulallah! Sana selam ve hürmetler ederim! Senin Allahü teâlânın peygamberi olduğuna şehadet ederim, dedi ve ruhunu teslim etti.
Peygamber efendimiz, Sa’d bin Mu’âz vefat edince baş ucuna durup, onun künyesini söyleyerek buyurdu ki:
“Ey Ebû Amr! Sen reislerin en iyisi idin. Allah sana saâdet, bereket ve en hayırlı mükâfatı versin. Allaha verdiğin sözü yerine getirdin. Allah da sana va’dettiğini verecektir.”
Tüm İçerikler