ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Sa’d bin Ebî Vakkâs hazretleri, Hz. Ebû Bekir vâsıtasıyla Müslüman olmuş, Eshâb-ı kirâmın büyüklerinden bir zâttır. İlk Müslümanların yedincisidir.
Sa’d bin Ebî Vakkâs, Eshâb-ı kirâmın en cesûr ve kahramanlarındandır. 
İslâmiyetin ilk yıllarında, Müslümanlar, müşrîklerden çok ezâ ve cefâ görüyorlardı... İbâdetlerini rahat bir şekilde yapamıyorlardı... İlk ok atan sahâbî...
Bir gün Hz. Sa’d ile birkaç sahâbî, bir vâdide namaz kılmakta idiler. Bu sırada, müşriklerin azılılarından ba’zıları, kendilerini alaya aldılar ve hakârete başladılar. Sa’d bin Ebî Vakkâs hazretleri, bunların üzerine yürüdü. Eline geçirdiği bir deve kemiği ile, müşrîklerin elebaşısının kafasını yardı. Böylece, “Allah yolunda, ilk müşrik kanı döken sahâbî” unvânını kazandı...
Uhud Savaşında çok kahramanlıklar gösterdi. Peygamber efendimizin yanından hiç ayrılmadı. 
Sa’d bin Ebî Vakkâs hazretleri, ayrıca “Allah yolunda ilk ok atan sahâbî”dir. Okçuların ya’nî kemankeşlerin reisidir. Uhud Harbinde, 1000’den fazla ok attı. Peygamber efendimizin büyük iltifatlarına mazhar oldu. O ok atarken, Peygamber efendimiz buyururdu ki: 
- At yâ Sa’d! 
Ayrıca onun için şöyle duâ buyurmuştur: 
- İlâhî, bu senin okundur. Onun atışını doğrult! Allahım, sana duâ ettiğinde de, Sa’d’ın duâsını kabûl eyle!..

Safran kokulu cübbe!..
Sa’d bin Ebi Vakkas ölüm hastalığında şöyle vasiyet etmişti: 
-Bana lahd usulü bir mezar kazın ve başıma Resulullah’a (sallallahü aleyhi ve sellem) yapıldığı gibi kerpiçten bir taş dikin.
Hazreti Sa’d vefat ederken, yünden safran kokulu cübbesini getirtti ve dedi ki: 
-Beni bununla kefenleyin. Zira Bedr günü müşriklerle üzerimde bu varken çarpıştım. Onu bugün için saklıyordum.
Mübârek cesedi Medîne-i münevvereye götürüldü. 
Namazını Medîne Vâlisi Mervân kıldırdı. Vasiyetine uyularak Bedir Harbinde giymiş olduğu elbisesi ile defnedildi.
Tüm İçerikler