ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Pîr Muhammed Gencevî hazretleri Azerbaycan’ın Gence şehrinde yaşamış büyük bir velidir. Onaltıncı yüzyılda Gence’de vefat etmiştir. Pîr Muhammed Gencevî hazretlerinin hanımı Zeyneb Ananın iki erkek kardeşi vardı. Bunlardan biri eniştesi olan Gencevî hazretlerini severdi ve ona talebe olmuştu. Diğerinin ise hiç muhabbeti yoktu... 
“BİZİ SEVEN KURTULDU...”
İki kardeş yani Gencevî hazretlerinin kayınbiraderleri, birlikte Gürcistan’a askere gitmişlerdi. Bir gün Gencevî hazretleri hanımı ile evinde otururken; “Eyvâh!” dedi. Hanımı ne oldu diye sorunca; “Birâderine bir kâfir kurşun attı. Bizi seven kardeşine gelen kör kurşuna bir pelit ağacı engel oldu ve birâderin kurtuldu” deyince, Zeyneb Ana; “Öbür kardeşime gelen kurşun ne oldu?” diye sordu. “Göğsünü delip geçti!” buyurunca “Aman böyle söyleme!” dedi. “Allahü teâlâ bilir ama, böyle oldu hanım...” 
Askerler dönünce, Gencevî hazretlerini seven kayınbirâderi sağ salim geldi. Sevmeyip muhâlefet edeni ise vurularak ölmüştü...
***
Kara Kethudâ adında bir zât bir gün Pîr Muhammed Gencevî hazretlerine; “Efendim bir kimse ne zaman öleceğini bilip, helalleşse ve gücü yettiği kadar ölüme hazırlansa iyi değil midir?” diye arz etti. Bu suâl üzerine; “İyidir” buyurunca; “Benim ölümüm için bir işaret lütfeder misiniz?” dedi. Bunun üzerine; “Molla Âdil Paşa ile Molla Pürkadem’den hangisi önce vefât ederse sen ölüm hazırlığını yap! Senin ölümün bu iki ilim ehlinin ölümleri arasındadır” buyurdu... 

“BENİM ÖLÜMÜM YAKLAŞTI!”
Bu kimse Pîr Muhammed hazretlerinin vefâtından sonra yirmi beş sene daha yaşadı. Nihâyet işâret edilen âlimlerden Molla Âdil Paşa vefât etti. Halk toplanıp cenâze namazını kıldılar. Kara Kethudâ cemâat dağılmadan hepsiyle tek tek müsâfeha yapıp helalleşti ve ağladı. Neden ağladığını sorduklarında; 
“Şeyh Pîr Muhammed Gencevî hazretleri bana demişti ki: ‘Senin ölümün, Molla Âdil Paşa ile Molla Pürkadem’in vefâtlarının arasında olur!’ Âdil Paşa vefât etti. Benim ölümüm de yaklaşmıştır” dedi. Birkaç gün sonra da vefât etti...
Tüm İçerikler