ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Eshâb-ı kirâmdan Abdullah ibni Mes’ud (radıyallahü anh) rivayet eder: Resûlullah (sallallahü aleyhi ve sellem) Efendimize kısa boylu uzun sakallı birisi geldi. Aralarında şöyle bir konuşma geçti. Resûlullah Efendimiz;
-Adın nedir?
-Hacveb.
-Kaç yaşındasın?
-Üç yüz otuz.
-Bir şey okuyor musun?
-Evet bir deve yükü kadar kitap okudum.
-Allah için bir amelin var mı?
-Halisen lillah üç yüz mesele hallettim. Bunun üzerine Resûlullah Efendimiz;
-Senin gibi olanlar cennete girer, buyurdu. Orada Cebrail aleyhisselam gelip;
-Ya Resulallah! Bu kimse Cehenneme gidecek. Çünkü üç gün ömrü kaldı ve yarım dirhem zekat borcu var. Hâlâ ödemedi, dedi.
Resûlullah Efendimiz durumu anlattı. Adam;
-Unutmuşum ya Resûlallah! Şu yarım dirhemi borcuma mahsuben, şu yüz dirhemi de sadaka olarak ulema ve fukaraya dağıtıverin, diye Resûlullah Efendimize takdim etti. O da aldı ve dağıttı.
Bu adam üç gün sonra vefat etti. Başta Resûlullah Efendimiz olmak üzere, Ebu Bekir, Osman, Ali (radıyallahü anhüm ecmain) yıkamak istediler. Sonra Hazreti Ebu Bekir diğerlerinin ittifakıyla yıkadı, kefenledi ve cenazeyi kaldırdılar...
Cenazeyi teşyi ederken Resûlullah Efendimiz ayakkabılarını çıkarıp, cenazenin önünde yalın ayak yürüdü. Bir an geldi, sarığını çıkarıp, başı açık durdu. Kabre konulduğunda da tebessüm edip, omuzlarından ridasını ayırdı.
Sahabe-i kiram Resûlullah Efendimize sordular;
-Ya Resulallah! Niye yalın ayak yürüdünüz?
-Allahü teala tarafından kırk bin melek gönderildi. Onların kanatları üzerinde yürüyordum. Melekleri incitmek istemedim.
-Niçin başı açık durdunuz?
-Yetmiş bin melek yağmur yağar gibi rahmet yağdırıyordu. Yağan rahmetten istifade etmek için başımı açtım.
-Neden ridanızı çıkarıp tebessüm buyurdunuz?
-Cennetten dost olarak huriler gelmiş. Hepsi de tezevvüç (evlenmek) murat ediyorlardı. Her birine Hacveb’i göstererek “sen onun içinsin” dedim. Onlar da Hacveb’i kabrinden çıkarıp, ridamı giydirdiler. Onun için tebessüm ettim, buyurdu.
Tüm İçerikler