ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Amr bin Mürre el-Cühenî (radıyallahü anh) Eshâb-ı kiramdandır. Hicaz’daki Cüheyne kabilesine mensuptur. Hicretten önce Müslüman olanlardandır... 
Amr bin Mürre el-Cühenî, bir grup arkadaşıyla Mekke’ye gelmişti. Mekke’de bir rüya gördü. Rüyasında Kâbe’den bir nur çıktı. Nur büyüdü, yükseldi, Medine Dağı ile Cüheyne kabilesinin Eş’ar Dağı arasını doldurdu, aydınlattı... “IŞIK PARLADI... NUR ÇIKTI!”
Nur içinde birisi yüksek sesle, “Karanlık perdesi yırtıldı! Işık parladı! Nur çıktı! Peygamberlerin sonuncusu gönderildi!” diye bağırdı. Sonra bu nur bir daha parladı. Hire sarayları ile Medâin’in beyaz köşkü göründü. Bu nur içinde de bir ses, “İslâm dini ortaya çıktı! Putlar kırıldı! Akrabalık haklarına riâyete başlandı!” diyordu. Amr bin Mürre, kan ter içinde ve heyecanla uykudan uyandı. Arkadaşlarına rüyasını anlattıktan sonra, “Vallahi, Kureyş’in bu kabilesi içinde bir hâdise çıkacaktır!” dedi.
Amr bin Mürre, memleketine dönmüştü... Bir gün Mekke’de Ahmed isminde bir peygamber çıktığını duydu. Derhal yola koyuldu. Doğruca Peygamber Efendimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) yanına geldi ve gördüğü rüyayı anlattı. Peygamber Efendimiz “Ey Amr bin Mürre! Ben bütün insanlığa gönderilen bir peygamberim. İnsanları Müslümanlığa davet ediyorum. Onlara kanları korumayı, akrabalık haklarına riâyet etmeyi, yalnız Allahü teâlâya ibadet edip putları reddetmeyi, hac etmeyi, senenin on iki ayından biri olan ramazanda oruç tutmayı emrediyorum. Bana kulak verip, emirlerime uyanlara Cennet; bana muhalefet edenlere Cehennem vardır. Öyle ise ey Amr! Bana iman et ki Allah seni azabından emin kılsın!” buyurdu. Bunun üzerine Amr bin Mürre, şehâdet kelimesi getirerek Müslüman oldu.

“HANGİMİZ YALAN SÖYLÜYORSA!..”
İman ettikten sonra, kavmine gidip, onları İslâma davet etmek için, Peygamber Efendimizden izin istedi. Kavmine gidip onları İslâma davet etdi. Kavminden bir kişi hâriç hepsi Müslümân oldular. Îmân etmeyen o kimse: 
-Ey Amr! Allah senin hayâtını sana zehir etsin. Bizim putlarımızı terk etmemizi ve atalarımızın dîninden dönmemizi istiyorsun, dedi. Amr “radıyallahü anh” ona, “İkimizden hangimiz yalan söylüyorsa, Allah onun hayâtını zehir etsin” dedi. O şahsın dudakları ve ağzı parçalanıp döküldü. Yediği yemeğin tadını alamazdı. Sonra gözleri kör oldu, dili tutuldu ve bu hâl üzere öldü...
Tüm İçerikler