ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Mûsâ bin Mâhîn hazretleri, Abdülkâdir-i Geylânî hazretlerinin talebelerindendir. Hocası, onun yetişip, büyük bir velî olacağını önceden müjdeledi ve; “Ey Bağdât halkı, yakında öyle biri gelecek, öyle bir güneş doğacak ki, öyle birisi daha size gelmedi” buyurdu. “O zât kimdir?” denilince, Mûsâ bin Mâhîn olduğunu işâret etti. 
EN KIYMETLİ NİMET...
Bu mübarek zatın hikmetli sözleri pek çoktur. Buyurdu ki: 
“İnsana verilen şeyler içerisinde akıldan daha kıymetlisi yoktur.” 
“Verâ (şüpheli şeyleri terk etmek), yalnız kendini bu hâle ehil kılanlara (farzları yapıp, haramlardan sakınan ve Allahü teâlânın rızâsını isteyenlere) gelir.” 
“Dâimâ şerefli olmalısın. İnsanlara ihtiyaç arz etmedikçe şerefini ve iyiliğini muhafaza etmiş olursun.”
“Sıddıkların kalbine gaflet gelmeseydi kendilerine Allahü teâlâdan gelen tecellîlere dayanamaz, can verirlerdi.”
Mûsâ bin Mâhîn hazretleri herkese acır, günah işleyenlere de ıslah olmaları için duâ eder, herkesin de duâ etmesini isterdi.
“Günahkârlara karşı nefsinde merhamet duymayan kimse, hiç olmazsa onların lehine (onlar için) tövbe ve istiğfâr ile duâ etsin. Zîrâ yeryüzündekilere Allahü teâlâdan mağfiret dilemek meleklerin ahlâkındandır.”
O daima Allahü teâlânın merhametine sığınır ve hakîki müminlerin hâli olan “Beyn’el-Havfi ver-recâ” korku ile ümid arasında yaşar ve şöyle yalvarırdı: 
“Allah’ım bizden râzı olmasan da affet. Çünkü efendi, kölesinden râzı olmasa da affeder.” 
Arafat’taki duâsında; 
“Allah’ım benim yüzümden buradakilerin duâsını reddetme, kabul eyle” diye yalvarırdı. Halbuki halk onu vesile ederek duâ eder duâları kabûl olurdu. 

“HERKES KENDİ AYIBINI GÖRSÜN!”
Herkesin kendi aybını görmesini isterdi. Eğer insan kendi ayıplarıyla meşgul olursa; başkalarının ayıblarını görecek ve onlarla uğraşacak zaman bulamayacağını beyan eder ve “İnsanların pek çoğu hatâ içindedir. Bu halleriyle hatalarını unutup, başkalarının hatalarını anlatan ve onlarla uğraşan da yine kendileridir” buyururdu.
Mûsâ bin Mâhîn hazretleri vefat ederken Allahü teâlâya şöyle yalvardı: 
“Allah’ım, ihlâs ile yapmış olduğum her amelim için senden af ve mağfiret dilerim. Çünkü ben yalnız senin rızânı istiyorum.”
Mûsâ bin Mâhîn hazretleri, Mardin’de Şeyh Mûsâ Kabristanında medfundur. Cenâzesi kabre konulduğunda, kalkıp namaz kıldı. Defnetmek için kabre inenler, bu hâli görünce bayıldılar...
Tüm İçerikler