ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Muhammed Rukıyye hazretleri, büyük velîlerdendir. Hayâtı hakkında fazla bilgi yoktur. Bu mübarek zat, talebelerine şöyle buyurdu: 
“DİLİN YİRMİ BİR ÂFETİ VARDIR”
“Dilin yirmi bir âfeti vardır. Bu âfetler şunlardır:
1)Fâidesiz konuşmak. 2) Bâtıla dalmak, yâni içki meclislerini, fâsıkların yaptığı işleri, zenginlerin rahatını, sultanların zulmünü güzel görerek anlatmak. 3) Sözde başkalarına galip gelmek için münâkaşa ve mücâdele etmek. 4) Düşmanlık. 5) Halk beğensin diye konuşmak. 6) Edebe uygun olmayan sözler söylemek. 7) İki dilli ve ikiyüzlü olmak. 8) Bir kimseyi yüzüne karşı medh etmek. 9) Günâhı ve suçu olmayan bir Müslümanı alaya almak. 10) Günâha götürecek latîfeler yapmak. 11) Bir Müslümanla alay etmek. 12) Bir Müslümanı bir toplumda maskara yapmak. 13) Müslümanın sırrını başkasına duyurmak. 14) Verdiği sözü yerine getirmemek. 15) İki Müslüman arasında söz taşımak. 16) Yalan söylemek. 17) Yalan yere yemin etmek. 18) Küfre sebeb olan sözleri söylemek. 19) Konuşulmaması gerekeni konuşmak. Şeyh Sa’dî buyuruyor ki: “Şu iki şey aklın noksanlığındandır: Konuşulacak yerde konuşmamak, konuşulmayacak yerde konuşmak.” 20) İnsan ve hayvana lânet etmek. 21) Gıybet etmek...”
Muhammed Rukıyye hazretleri buyurdu ki: 
“Hocam Yûsuf Mahdûm vefat etmeden önce talebelerine şöyle buyurmuştur: 
-Büyüklerimiz buyurdular ki: ‘Susmak, açlık, az uyumak, uzlet ve zikre devâm yolumuzun aslıdır.’ Hadîs-i şerîfte buyruldu ki: (Ya hayır söyle veya sus.) Susan kurtulur. Yâni sükût eden kimse, dünyâda düşmanlarından, âhirette ise ateşten kurtulur. 

“KURTULUŞ NE İLE OLUR?”
Eshâb-ı kirâmdan Ukbe bin Âmir buyurdu ki: 
-Resûlullah efendimize; ‘Dünyâ ve âhirette kurtuluş ne ile olur?’ diye suâl ettim. Resûlullah efendimiz; (Dilini muhâfaza eyle. Zarûret olmadıkça evinden çıkma. Günahlarını hatırlayıp, ağla. Kurtuluş bunlarla olur) buyurdu. Tasavvuf yolunun esâsı, devamlı Allahü teâlâyı zikretmek, hatırlamaktır. Kur’ân-ı kerîmde meâlen; ‘Allahü teâlâyı her hâlinizle çok anın ki, (dünyâ ve âhiret saâdetine kavuşup azaptan) kurtulabilesiniz’ buyurulmaktadır (Cum’a suresi 10). Allahü teâlâ, âyet-i kerîmede kurtuluşu, çok zikre bağlı kılmıştır. Mu’âz bin Cebel’in rivâyet ettiği hadîs-i şerîfte, Resûl-i ekrem efendimiz; (Cennet ehli, dünyâda 
zikretmeden geçirdikleri zamanları için pişmân olurlar) buyurmuştur...”
Tüm İçerikler