ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Câmî Ahmed Dede, İstanbul’da yetişen büyük velîlerdendir. On yedinci asırda yaşamıştır. Doğum târihi belli değildir. Babasının vefâtından sonra Mevlevî şeyhlerinden Subûhî Dede’nin sohbetlerine devâm etti... “SEN ÇALIŞMANA DEVAM ET!..”
Bu mübarek zat, babasının vefatından sonra kardeşlerinin ihtiyaç içerisinde olduklarını görüp, şefkat ve merhametinden kendisine düşen mîrâsın hepsini onlara bıraktı. Sebebini sorduklarında; “Malları verip, hâlleri aldık.” cevâbını verdi. Hocası Subûhî Dede’nin vefâtından sonra, yerine geçerek halifesi oldu. Bir müddet sonra hac farîzasını yerine getirmek için Mekke-i mükerremeye gitti. Câmî Ahmed Dede hac dönüşünden kısa bir süre sonra vefât etti. Sohbetlerinde hep Mesnevi’den okurdu. Buyurdu ki:
“Çalışıp, kazanmak define bulmaya engel değil ya! Sen çalışmana devam et; eğer nasibin varsa define de arkandan gelsin. 
Ben, bu çalışıp-çabalama dünyasında iyi huydan daha üstün bir şey görmedim.”
“Akılsız dost zaten düşmandır!” 
“Zafer için yardımcısı Allah olmayan kişiye tavşan bile aslan gibi görünür.”
“Nefis üç köşeli dikendir; nasıl koyarsan koy yine sana batar; ondan kurtulmanın imkânı var mı?”
“Yer, gökyüzüyle düşmanlığa kalkışırsa çoraklaşır, ölü haline gelir.”
“Adımını nereye atacaksan bak da öyle at, bu şekilde yanlıştan da kurtulursun, düşmekten de.”
“Bütün ilimlerin özü ‘Mahşer günü ben kimim, ne hale geleceğim’ ilmini bilmektir.”
“Vay o kişiye ki nefsine uyar da lüzumsuz fetvalar verir.”
“Helva kime nasipse o yer; parmakları uzun olan değil!” 
“İyi huylu, kötü huylulara tahammül edip, onların kötülüğünü söylemeyendir.” 
“Belâların çoğu peygamberlere gelir. Çünkü ham kişileri yola getirmek zaten bir belâdır.”
“Kim işin sonunu görürse, yolda hiçbir zaman ayağı takılmaz.” 
“Demircilik sanatını bilmeyen kişi, demirci ocağına yaklaşırsa sakalını, bıyığını yakar.”
“Allah için hizmette bulun; halkın kabul edip etmemesiyle ne işin var senin!” 
“Adaleti bilmeyen, kurt yavrusunu emziren keçiye benzer.”
“İyilik aradı mı, insanda kötü şey kalmaz ki!”
“Rızkı Allah’tan bekle; ondan bundan değil!”
“Söz, dinleyene göre söylenir; terzi elbiseyi adamın boyuna göre diker.”
“Aynada çirkinliğini görünce aynaya kızma!”
***
Câmî Ahmed Dede, vefatına yakın buyurdu ki: 
“Sen başkasının ayıbını ört ki, senin de ayıbını örtsünler.”
Tüm İçerikler