ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Peygamber Efendimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) vefatından birkaç ay sonra, Hazreti Ali’nin (radıyallahü anh) hanımı, Hasan ve Hüseyin’in annesi olan kızı Fatıma da babasına kavuştu. Hazreti Ali, Benî Hanefiyye’den bir kız istedi. Ca’fer bin Kays el-Hanefiyye’nin kızı Havle’yle evlendi ve ondan bir oğlu oldu. Adını Muhammed koydu. Ancak halk onu, kardeşleri, Fatıma’nın oğulları olan Hasan ve Hüseyin’den ayırdetmek için “Muhammed bin Hanefiyye” diye çağırmaya başladılar... 
Muhammed bin Hanefiyye, Ebu Bekir’in (radıyallahü anh) halifeliğinin sonlarında doğmuştu. Babası Ali îbni Ebî Talib’in gözetiminde büyüyüp yetişmiş ve onun tedrisinden mezun olmuştu. ŞAM’A GÖÇ ETTİLER...
Hazreti Muaviye’den sonra oğlu Yezîd ve sonra Mervan bin Hakem halife oldular. Sonra Şam’da halifelik makamına Abdülmelik bin Mervan geçti. Suriye halkı da ona biat etti. Hicaz ve Irak halkı Abdullah bin Zübeyr’e (radıyallahü anh) biat etmişlerdi. Bu arada Abdullah bin Zübeyr, Hicazlılar biat ettiğine göre, Muhammed bin Hanefiyye’nin de kendisine biat etmesini istedi. Ancak o, meşru halifenin Abdülmelik olduğunu ilan etti. Hicaz halkından binlercesi de ona katıldı ve beraberindekilerle Şam diyarına göç ettiler. Eble’ye vardıklarında, oraya yerleştiler. Fakat Abdülmelik’in adamları, Muhammed bin Hanefiyye’nin yanındaki kalabalıktan korktular ve buradan çıkarmasını halifeye bildirdiler... 
Muhammed bin Hanefiyye, adamları ve ailesiyle birlikte Şam diyarından ayrıldı. Nerede konaklasa oradan çıkması ve ayrılması isteniyordu. Bu arada, Haccac-ı zalim, Abdullah bin Zübeyr’i (radıyallahü anh) öldürüp bütün halkın Abdülmelik bin Mervan’a biat etmesini istedi. Muhammed bin Hanefiyye, Abdülmelik’e bir mektup yazdı:

“BEN DE BİAT ETTİM...”
“Müminlerin emîri Allah’ın kulu, Abdülmelik bin Mervan’a, Muhammed bin Ali’den... Bu işin sana geçtiğini ve halkın sana biat ettiğini görünce, ben de onlardan birisi oldum ve senin Hicaz’daki valine biat ettim. Bu biatimi sana yazılı olarak gönderdim. Ve’s-selâmü aleyke...” 
Buna rağmen ona ve beraberindekilere Mekke’de oturma izni vermediler. Muhammed bin Hanefiyye bundan sonra zaten uzun yaşamadı. “Koca yeryüzü bize dar geldi” diyerek kısa bir zaman sonra vefat etti...
Tüm İçerikler