ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Sâbit bin Eslem el-Benânî hazretleri Tâbiînin büyüklerindendir. Hadîs ilminde sika, emîn, güvenilir ve îtimâd edilir bir âlimdir. Basra’nın en büyük âlim ve râvilerindendir. Nasihatleri meşhurdur. Buyurdu ki: GÜNAHI ÇOK OLSA DA!..
“Allahü teâlânın anıldığı yere dağlar kadar günah ile girseler, çıktıkları zaman üzerlerinde zerre kadar bir günah kalmaz (kul hakkı dışında).”
“Mümin, kıyâmet gününde, Allahü teâlânın huzûrunda durur. Allahü teâlâ ona: “Ey kulum! Sen, dünyâda bana ibâdet eden kullarımla berâber ibâdet ediyor muydun?” diye sorunca, o mümin; “Evet, onlarla birlikte ben de ibâdet ediyordum yâ Rabbî!” der. Yine Allahü teâlâ; “Ey kulum, dünyâda iken bana duâ edip yalvaran ve beni zikredip ananlarla beraber, sen de yalvarıp beni andın mı?” diye suâl buyurur. O mümin yine; “Evet yâ Rabbî!” diye cevap verir. Bunun üzerine Allahü teâlâ; “İzzetim hakkı için, beni zikredip, andığın her yerde ben de seni andım. Nerede duâ edip yalvardınsa, o duânı kabûl ettim” buyurur.”
“Kim Allahü teâlâdan korkarsa, Allahü teâlâ, güçlük sırasında ona bir çıkış yolu gösterir. Ona, ummadığı yerden rızık gönderir.”
“Bir kimsenin, ölümü çok hatırlaması, amellerinde kendisini gösterir.”

“BEN O’NU ANINCA...”
Sâbit-i Benânî sâlih zâtlardan birisi için şöyle buyurdu: “Bir gün bu zât, arkadaşlarına; ‘Rabbimin beni andığı zamanı biliyorum’ dedi. Arkadaşları buna hayret ettiler. ‘Pekâlâ, bu nasıl olur?’ dediler. O da; ‘Ben, Allahü teâlâyı andığım zaman. Çünkü Allahü teâlâ, kul kendisini anınca, O da, kulunu anacağını bildiriyor’ dedi. O sâlih zât, tekrar arkadaşlarına; ‘Ben duâ ettiğim zaman, Allahü teâlânın duâmı kabûl ettiğini bilirim’ dedi. Arkadaşları, buna da hayret edip, nasıl bildiğini sordular. Onlara bunu; ‘Duâ ederken kalbimde bir korku, vücûdumda ürperti, gönlümde bir açılma ve ferahlık olduğu zaman, duâmın kabûl edildiğini anlarım’ diye açıkladı.”
Hastalığında, Sâbit bin Eslem hazretlerinin ziyâretine gittiler. Yanındakilere bir şeyler anlatıyordu. Ziyâretçiler, huzûruna girip oturunca; “Sevgili kardeşlerim! Önceki gibi, namazlarımı (ayakta) kılamıyor, (nafile) oruç tutamıyor, Allahü teâlâyı (çok) zikredemiyorum” dedi ve şöyle duâ etti: 
“Allah’ım! Bu üç şeyi istediğim gibi yapamadığım zaman, beni bu dünyâda bir saat bile bırakma!”
Tüm İçerikler